Home About Browse Search
Svenska


Nord, Helena, 2008. Water infiltration under different land use in miombo woodlands outside Morogoro, Tanzania. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
862kB

Abstract

Infiltration capacity is a measure of how much water that can enter the soil and hence become available to plant roots and micro organisms. A high infiltration capacity also means that less water is available for runoff and subsequent erosion. Infiltration capacity, bulk density and soil organic carbon content were measured in six land use types in miombo woodlands; natural forest, degraded forest, intensive agriculture, abandoned agriculture, degraded regenerating forest and Albizia plantation. The measurements were carried out in miombo woodlands about 50 km west of Morogoro, Tanzania. In the intensive agriculture and the abandoned agriculture the higher infiltration capacity was created by the mechanical disturbance and in the abandoned agricultural case also by the subsequent dense grass vegetation. The mechanical disturbance is, together with the presence of the tree roots, probably the cause of the high infiltration capacity in the Albizia plantation. Since the infiltration capacity increased after the establishment of an Albizia plantation, as well as the ability of the soil to receive high intensity rain increased when a degraded forest was left to regenerate and an Albizia plantation was established, this suggests that improved vegetation on a previously degraded land is positive. The mechanical disturbance created a low bulk density in the intensive agriculture and the abandoned agriculture; the dense grass may also have caused the bulk density in the abandoned agriculture to be the lowest of all land uses. Since a large number of measurements have been performed in this study it is also possible to estimate the variation within the land uses. The analysis showed that the variation within the intensive agriculture was significantly higher than in the natural forest, which may be a result of the mechanical disturbance in the intensive agriculture and a small variation in the natural forest.

,

Infiltrationskapaciteten är ett mått på hur mycket vatten som kan tas upp av en jord och
därmed bli tillgänglig för växtrötter och mikroorganismer. En god infiltrationskapacitet
innebär därför att det finns mindre vatten kvar som kan orsaka ytavrinning och erosion.
Infiltrationskapacitet, bulkdensitet och andel organiskt kol i marken mättes i sex
markanvändningstyper: mindre störd skog, degenererad skog, intensivt jordbruk,
övergivet jordbruk, degenererad återuppväxande skog samt Albizia-plantering.
Mätningarna utfördes i miombo som är en tropisk torrskog, ca 50 km väster om
Morogoro, Tanzania. Mekanisk bearbetning av jorden i det intensiva jordbruket och det
övergivna jordbruket samt tätt, högväxande gräs i det övergivna jordbruket har skapat en
hög infiltrationskapacitet i dessa markanvändningstyper. Den mekaniska bearbetningen
av jorden är tillsammans med närvaron av trädrötter även troligtvis orsaken till den höga
infiltrationskapaciteten i Albizia-planteringen. Då infiltrationskapaciteten var större i
Albizia-planteringen än i den återuppväxande skogen, liksom jordens förmåga att ta emot
regn av hög intensitet ökade efter att den degraderade skogen fick återuppväxa och då
Albizia planterades, är det sannolikt att en ökad vegetation på tidigare degenererad mark
är positiv. En låg bulkdensitet kan ha skapats i det intensiva jordbruket och det övergivna
jordbruket på grund av den mekaniska bearbetningen av jorden. Det täta, högväxande
gräset har även gjort att bulkdensiteten för det övergivna jordbruket är den lägsta. Då ett
stort antal mätningar har genomförts har infiltrationskapacitetens variation inom
markanvändningstyperna kunnat bedömas. Beräkningarna visade att variationen inom det
intensiva jordbruket var större än variationen inom den mindre störda skogen, vilket kan
bero på den mekaniska bearbetningen av jorden på det intensiva jordbruket och att
variationen i den mindre störda skogen var mindre än förväntat.

Main title:Water infiltration under different land use in miombo woodlands outside Morogoro, Tanzania
Authors:Nord, Helena
Supervisor:Nyberg, Gert
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2008:34
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:miombo, land use, management, infiltration capacity, steady state infiltrability, bulk density, soil organic carbon, agriculture, Albizia, double-ring infiltrometer, wet combustion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8513
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8513
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5054 ??
Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:01 Nov 2017 12:31
Metadata Last Modified:01 Nov 2017 12:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics