Home About Browse Search
Svenska


Holmström, Björn, 2008. Stubblyftningens initiala effekt på emissioner av växthusgaser från en granmark i Småland. SLU, Dept. of Soil and Environment, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
676kB

Abstract

In order to reduce greenhouse gas emissions from human activities fossil fuels will have to be replaced with renewable energy alternatives, such as bioenergy. Sweden has a great potential to produce bioenergy derived from forest products and there is currently a great interest within Sweden in using stumps for bioenergy production. However, the environmental consequences of the method need to be investigated before stump removal can be performed on a large scale. Swedish forest soils contain large carbon pools and a different land use may change conditions so that soils that presently act as sinks of carbon could potentially turn into sources of carbon release instead.

This study investigates the initial effects of stump harvesting on the emissions of three greenhouse gases, carbon dioxide, methane and nitrous oxide. The emissions were measured from the soil surface in a Norway spruce forest located in the southern part of Sweden. The study was conducted during May and June in 2008. The greenhouse gas emissions were measured from five different parcels, of which 3 were harvested and 2 were controls with no stump harvesting.

During this study the emissions of carbon dioxide were 26 % higher from the harvested parcels than the emissions from the controls. There where no emissions of methane or nitrous oxide from the controls or the harvested parcels.

There are several factors controlling the rate of decomposition of organic matter. The period when the study was performed was very dry and the decomposition process was probably limited by the low levels of soil water content. Changes in soil temperature and soil water content followed the same pattern on both the harvested and the unharvested parcels (the controls) thus indicating that the increased decomposition of organic matter in the harvested parcels probably was due to a superior oxygen supply. The amount of organic matter was also a determining factor behind the levels of carbon dioxide emissions.

,

För att minska vår klimatpåverkan strävar samhället efter att fossila bränslen ska ersättas med förnyelsebara. Till de förnyelsebara bränslena hör bland annat biobränslen dit stubbar räknas. I dagsläget är stubbar en i princip outnyttjad resurs men innan stubblyftning kan ske i stor skala krävs att miljökonsekvenserna av metoden utreds. I marken finns stora lager kol lag-rat och en förändrad markanvändning kan leda till att mark som idag utgör sänkor av kol istäl-let blir källor av kol.
I denna studie studerades de initiala effekterna av stubblyftning på markemissioner av växt-husgaserna koldioxid, metan och lustgas. Studien utfördes på bördig granmark i södra Sverige under maj och juni 2008. Emissionerna mättes från 5 st provytor varav 3 st stubbskördades och 2 st utgjorde referens.
Studien visar att koldioxidemissionerna var 26 % större från stubbskördad mark än från refe-rensytorna under den första månaden efter stubbskörd. Under studien fanns inga emissioner av metan eller lustgas från marken.
Flera faktorer påverkar nedbrytningshastigheten av organiskt material. Perioden då studien utfördes präglades av torka och nedbrytningen har sannolikt begränsats av vattenhalten som var mycket låg. Marktemperaturen och vattenhalten följde samma mönster på både referens-ytorna och den stubbskördade marken. Den ökade omsättningen av organiskt material på stubbskördad mark beror därför troligtvis på att stubblyftningen resulterat i att syresättningen av marken förbättrats. Tillgången på organiskt material var också en mycket viktig faktor för hur höga koldioxidemissionerna var.

Main title:Stubblyftningens initiala effekt på emissioner av växthusgaser från en granmark i Småland
Authors:Holmström, Björn
Supervisor:Strömgren, Monika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete vid institutionen för skoglig marklära, SLU
Volume/Sequential designation:19
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:stubbskörd, stubbrytning, skogsbruk, markstörning, markrespiration, CO2, N2O, CH4, metan, lustgas, koldioxid, kolbalans
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8527
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8527
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Faculties > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 08:24
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 08:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics