Home About Browse Search
Svenska


Ekström, Christoffer, 2009. Objektiv rörelseanalys : ett stöd vid den visuella bedömningen av hälta hos hund?. SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
206kB

Abstract

Lame dogs are a common group of patients for the practicing veterinarian. In the
literature it is described how a clinical examination can be performed, based on
general clinical-, orthopedic- and neurological examination, and visual evaluation
of the dog when standing and during motion. For research, objective gait analysis
systems are also used to study clinically healthy and lame dogs during motion.

The aim of this degree project was to compare objective kinematic gait analysis
with a visual evaluation of dogs with different types of lameness. The project was
a pilot study to show if objective gait analysis could be used as a support for the
visual examination.

Ten lame dogs of different breeds and with different diagnoses were included in
the study. They were all patients at the University Animal hospital, Uppsala. The
dogs were filmed outdoors with a video camera and indoors on a treadmill with
500-Hz (High speed) infra-red cameras, recording 3D kinematic data from
reflective markers placed at defined anatomical locations on the dog.

The visual evaluation was based on the outdoor film. The objective gait analysis
was based on eight variables selected from the kinematic data.

For some of the lame dogs the objective gait analysis detected changes in the
motion pattern that we couldn't see on the movies from the video camera. In these
cases the objective kinematic gait analysis could be a complement to the visual
evaluation. Considering the factors that affect the dogs' motion when walking on
a treadmill and the errors connected to kinematics based on skin mounted
markers, the method could be used as a complement to traditional lameness
examination in the orthopedic clinic.

,

Halta hundar utgör en stor del av patientunderlaget för en kliniskt verksam
smådjursveterinär. Den undersökningsgång som beskrivs i litteraturen baseras på
allmän klinisk undersökning, ortopedisk och neurologisk undersökning samt
visuell bedömning av hunden i stillastående och rörelse. I forskningssammanhang
används objektiva mätmetoder för att studera rörelser både hos kliniskt friska
individer och hos hundar med någon typ av rörelsestörning.
Examensarbetets syfte var att för ett antal utvalda rörelsestörningar på hundar
jämföra en objektiv kinematisk analys med en visuell bedömning av
rörelsemönstret. Projektet sågs som en pilotstudie för att se om den objektiva
rörelsemetoden kunde vara ett stöd vid den visuella bedömningen.
Tio halta hundar av olika raser och med olika diagnoser valdes ut bland patienter
på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala för att ingå i studien. Dessa filmades
utomhus med en vanlig videokamera. Den visuella bedömningen skedde sedan
genom att studera videofilmen. Därefter analyserades hundens rörelse inomhus på
ett löpband med höghastighetsfilmning av reflexmarkörer som var fästa på
hundens hud. Höghastighetsfilmningen genererade en tredimensionell modell av
hundens rörelse där åtta olika variabler valdes ut och jämfördes mellan vänster
och höger ben.
För några av hundarna i projektet visar resultatet från studien att den objektiva
rörelsemetoden fångade upp rörelsestörningar som initialt inte sågs visuellt. I
dessa fall kan den objektiva rörelsemetoden ha varit ett stöd vid den visuella
bedömningen. Tas hänsyn till de faktorer som påverkar hundarnas rörelsemönster
på ett löpband och de begränsningar som höghastighetsfilmningen har, kan den
vara ett komplement i en klinikverksamhet.

Main title:Objektiv rörelseanalys
Subtitle:ett stöd vid den visuella bedömningen av hälta hos hund?
Authors:Ekström, Christoffer
Supervisor:Rhodin, Marie
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:64
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:hälta, hund, rörelseanalys, höghastighetskamera, objektiv rörelseanalys, visuell bedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8531
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8531
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7039 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 08:36
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 08:36

Repository Staff Only: item control page