Home About Browse Search
Svenska


Önneholm, Kristoffer, 2008. Digitala fotogrammetriska arbetsstationer för skoglig flygbildstolkning. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

SCA Skog has taken the initiative to this Master's thesis. Today SCA Skog has a great need to update their informtion on young forest stands across large areas. Traditional field inventory methods for updating stand databases are expensive and time consuming. However, the inventory could be made more efficient if stand boundaries and stand characteristics are derived from aerial photographs. The access to digital aerial photographs and the developments in photogrammetry have led to new opportunities for forest organisations to do the photo interpretation needed to update stand databases on their own.
The aim of this Master's thesis is to compare different commercially available digital work stations used to interpret aerial photographs and to recommend two alternative systems: one for interpreters that use it daily (Professional system) and one for interpreters that use the system less regularly. A third purpose has been to specify the hardware needed to run different digital work stations. The fourth and last purpose has been to investigate if it is possible to determine the need for thinning cuttings in young forest stands from aerial photographs.
The main conclusions are that more advanced workstations are preferable to systems intended for less advanced and less frequent use. To get a complete view of the function of the system, it is important to test that the workstation is fully compatible with the organisations GIS. None of the studied systems are as suitable as the old SOS-map system (which has, until today, been commonly used for photo interpretation by the forest sector in Sweden) for measurements and interpretations in forest applications. If digital stereo photographs are to be used at a district level, the recommendation is that complete projects should be available so the operator can mount the photos for stereo viewing (including orientation of the stereo model) and start the interpretation by "pushing a button".
The results from the thinning cutting study show that the interpreters tend to overestimate rather than underestimate the need of thinning cuttings in young stands. How accurately the need for thinning cutting can be assessed depends on the quality of tree height and volume density estimates from the aerial photographs. By combining the data from the photo interpretation with information from existing stand databases (e.g., tree species, site index, and age), it might be possible to improve the quality of the assessment pertaining to the need of thinning cutting.
Today, a common method to identify stands needing to be thinned is to select them using the information available in the stand database. Having access to up-to-date digital aerial photographs of high quality will make it possible to further improve the selection of the potential thinning stands. The use of aerial photography also makes it possible to delineate areas within stands that needs to be thinned .

,

Initiativtagare till detta arbete har varit SCA Skog. SCA Skog har i dagsläget ett stort behov av att ajourhålla stora arealer ungskog. Många ungskogar har idag allt för stor variation inom de avgränsade avdelningarna och de är i akut behov av nyindelning och uppdatering av de skogliga variablerna. Att finna första gallringar är väldigt viktigt för en effektiv skogsvård och ett gott ekonomiskt utfall. Traditionellt fältarbete är en dyr och tidskrävande metod som kan effektiviseras genom indelning och förtolkning i digitala flygbilder. Tillgången till digitala flygbilder och utvecklingen inom fotogrammetrin har lett till större möjligheter för skogliga organisationer att på egen hand sköta tolkningsarbetet.
Syftet med detta examensarbete har varit att jämföra olika digitala fotogrammetriska arbetsstationer för tolkning i digitala flygbilder samt att föreslå två varianter av system; ett mer avancerat för daglig användning (”Proffssystem”) och ett enklare för sällananvändning. Dessutom ingår att ta reda på vilken hårdvara som krävs för ett komplett digitaliserings- och bildtolkningssystem. I studien har även ingått att undersöka hur bra man kan bedöma gallringsbehovet i digitala flygbilder.
Slutsatser av denna studie är att proffssystem är att föredra framför sällananvändnings-system samt att tilltänkta system bör testas mot organisationens GIS-system för att fullt ut kunna bedöma lämpligheten. Inget av de undersökta systemen har idag ett komplett skogligt digitaliserings- och datainmatningssystem liknande SOS-map (som använts hittills för skoglig bildtolkning i Sverige). Om digitala stereobilder ska användas på distriktsnivå bör färdiga projekt skapas som gör det möjligt att få fram bilderna för stereobetraktning genom enkla ”knapptryckningar”.
Resultatet från gallringsstudien indikerar att tolkarna oftare överskattar än underskattar gallringsbehovet, vilket kan bero på att man hellre väljer ut ett bestånd för mycket än ett för lite. Hur bra gallringsbehovet kan bedömas beror bl.a. på hur bra beståndshöjden och slutenheten bestäms vid tolkningen. Genom att kombinera de tolkade uppgifterna med värden från befintligt register såsom trädslag, SI och ålder bör man få en högre kvalité på bedömningarna av gallringsbehovet.
Tillgång till färska digitala flygbilder av god kvalité gör det möjligt att efter en traditionell registersökning ytterligare förfina urvalet av avdelningar med gallringsbehov. Avgränsning av gallringsbehov inom delar av en avdelning är även möjligt via tolkning i digitala flygbilder.

Main title:Digitala fotogrammetriska arbetsstationer för skoglig flygbildstolkning
Authors:Önneholm, Kristoffer
Supervisor:Nilsson, Björn
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:228
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:fotogrammetriska arbetsstationer, digitala flygbilder, flygbildstolkning av gallringsbehov
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8543
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8543
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 09:35
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 09:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics