Home About Browse Search
Svenska


Erlandsson, Emanuel, 2008. Framgångsfaktorer för rundvirkesåkerier i Mellansverige. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
320kB

Abstract

Generally, the economic health of Swedish roundwood truck transport companies has not been good. Profitability is important for maintaining the stability in the transport business, which is a condition for long-term transport planning in the forestry sector.

The scope of this study was to identify probable factors influencing the profitability of roundwood truck transport companies and quantify the influence of these factors on economic results.

The study was carried out at a major roundwood truck transport organisation in mid-Sweden and was implemented in four steps. In the first step economic results from the haulage contractors were collected and a random sample was taken from accounted net margin for the account year 2005/2006. In the second step hauliers were interviewed to identify probable success factors. At the third step data for identified factors were gathered through a questionnaire. In the fourth step correlation- and regression analyses were carried out in order to quantify the influence of identified factors on profitability.

Short transport distances had a negative influence on profitability. Short transport distances reduce the possibility for haulage contractors with self-loading trucks to leave the loader at landing, a fact that reduces the cargo weight and increases the fuel cost.

Vehicle weight had a great influence on profitability. Increased tare weight reduces the load weight and increases the fuel cost.

Limited opening hours for receival at mills and terminals had a negative influence on profitability. Limited opening hours may increase the risk for longer waiting times.

The proportion of thinning wood of total transported volume had a negative influence on the carried load weight for haulage contractors with self-loading trucks. The negative influence of thinning wood was greater on lighter self-loading trucks than on heavier.

A connection between back-hauls and profitability was not found in this study. There are reasons to ask the question if all back-hauls are profitable for the individual haulage contractor to transport.

,

Generellt har den ekonomiska hälsan bland svenska rundvirkesåkerier varit mindre god.
Lönsamhet är viktigt för att åkeribranschen skall vara stabil, vilket är en förutsättning för
långsiktig transportplanering inom skogssektorn.
Syftet med denna studie var att identifiera sannolika faktorer som kan påverka lönsamheten
för rundvirkestransportföretag samt kvantifiera sambanden mellan dessa faktorer och
ekonomiska resultat.
Studien utfördes inom Skogsåkarna i Mellansverige AB och genomfördes i fyra steg. I
första steget sammanställdes ekonomiska resultat för åkerierna och ett slumpmässigt urval
av åkerier gjordes utifrån redovisad nettomarginal för bokföringsåret 2005/2006. I andra
steget djupintervjuades åkeriägare för att identifiera sannolika lönsamhetspåverkande
faktorer. Vid tredje steget samlades data för identifierade faktorer in genom en enkät. I
fjärde steget gjordes korrelations- och regressionsanalyser för att kvantifiera samband
mellan identifierade faktorer och lönsamhet.
Korta transportsträckor hade en negativ inverkan på lönsamheten. Korta transportsträckor
innebär för kranbilsåkerier minskade möjligheter att ställa av kranen, vilket minskar
lastvikten, samt innebär en högre bränslekostnad.
Fordonsvikten hade en stark påverkan på lönsamheten. Ökad taravikt minskar möjlig
lastvikt och ökar bränslekostnaden.
Begränsningar i öppettider hos mottagare hade en negativ inverkan på lönsamheten.
Begränsade öppettider kan innebära att risken för väntetider ökar.
Andelen gallringsvirke som kördes hade en negativ inverkan på lastmängden för
kranbilsåkerierna. Den negativa påverkan av gallringsvirke var större för lättare kranbilar
än för tyngre.
Något samband mellan andel returer och lönsamhet kunde inte påvisas i denna studie. Det
finns skäl att ställa frågan om alla returer är lönsamma för det enskilda åkeriet att ta.

Main title:Framgångsfaktorer för rundvirkesåkerier i Mellansverige
Authors:Erlandsson, Emanuel
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:230
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skogsåkeri, virkestransport, virkeslastbil, lönsamhet, nettomarginal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8552
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8552
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 10:48
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics