Home About Browse Search
Svenska


Terzieva, Ekaterina, 2008. The Russian birch plywood industry : production, market and future prospects. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
911kB

Abstract

It is expected that the Russian birch plywood capacity will increase in the near future. Thus, there is a strong competition for the birch raw material in Russia. The questions that arise and are clarified in the thesis are as follows:

- Which birch plywood producing companies are the current market leaders in Russia?
- How will the supply of plywood logs (raw material) develop in the future?
- How competitive are the other materials that can substitute plywood, e.g., OSB and what will be the dominating material on the Russian market in the next 10 years?
- What potential does the birch plywood industry have in Russia and what are the main future opportunities and threats?

The objective of the thesis is to carry out a market research of the current and possible future birch plywood capacity in Russia. The purpose is to analyze the business situation for both birch plywood producers and consumers.

Empirical data was collected using a qualitative research method, involving personal interviews. The participants in the study are Russian birch plywood producers (accounting for approximately 40% of the total production volume) and consumers in both Russia and Sweden. The scope of the thesis is to investigate the entire Russian birch plywood industry.

The results show that the there is a strong domestic demand in Russia for birch plywood. The plywood industry will continue to expand and new market entrants will establish by means of specialization and customized production. The production of large-sized birch plywood is increasing and will be demanded by the growing construction industry. The raw material supply has improved due to the implementation of higher export taxes. However, insufficient infrastructure remains a problem. The main threat in the future is OSB, which will substitute low quality birch plywood. It is expected that OSB production facilities will establish in Russia in the next 2-5 years. The price for Russian plywood is expected to increase and Swedish consumers are forced to revise their strategies by considering cheaper substitutes or new plywood suppliers in other countries.

,

Det förväntas att den ryska björkplywood kapaciteten kommer att öka inom en snar framtid.
Det innebär att det finns en stark konkurrens om björkråvaran i Ryssland. Frågor som uppstår
och förtydligas i examensarbetet är följande:
- Vilka björkplywood producenter är de nuvarande marknadsledarna i Ryssland?
- Hur kommer tillgången av plywoodstockar (råvara) att utvecklas i framtiden?
- Hur konkurrenskraftiga är andra material som kan ersätta plywood, till exempel OSB
och vad kommer att vara det dominerande materialet på den ryska marknaden de
närmaste 10 åren?
- Vilken framtida potential har björkplywoodindustrin i Ryssland och vilka är de
huvudsakliga möjligheterna och hoten?
Syftet med examensarbetet är att genomföra en marknadsanalys av den nuvarande och möjliga
framtida björkplywood kapaciteten i Ryssland. Syftet är att analysera affärssituationen för
både björkplywood producenter och konsumenter.
Empirisk data samlades in med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod som omfattade
personliga intervjuer. Deltagarna i studien är ryska björkplywood producenter (som står för
cirka 40% av den totala produktionsvolymen) och konsumenter i både Ryssland och Sverige.
Arbetets omfattning är att undersöka hela den ryska björkplywoodindustrin.
Resultaten visar att det finns en stark inhemsk efterfrågan i Ryssland för björkplywood.
Plywoodindustrin kommer att fortsätta att expandera och nya marknadsaktörer kommer att
etableras genom specialisering och anpassad produktion. Produktionen av stora björkplywood
dimensioner ökar och kommer att efterfrågas av den växande byggnadsindustrin.
Råvarutillgången har förbättrats till följd av implementeringen av högre exporttullar. Däremot
är otillräcklig infrastruktur fortfarande ett problem. Det främsta hotet i framtiden är OSB, som
kommer att ersätta björkplywood av låg kvalitet. Det förväntas att produktionsanläggningar
för OSB kommer att etableras i Ryssland inom de närmaste 2-5 åren. Priset för rysk
björkplywood förväntas öka och svenska konsumenter är tvingade att se över sina strategier
genom att överväga billigare substitut eller nya plywoodleverantörer i andra länder.

Main title:The Russian birch plywood industry
Subtitle:production, market and future prospects
Authors:Terzieva, Ekaterina
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:23
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:birch plywood, forestry, IKEA, market, OSB, production, Russia, wood-based panels
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8568
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8568
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Production economics
Language:English
Deposited On:06 Nov 2017 08:05
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 08:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics