Home About Browse Search
Svenska


Dahl, Ida, 2008. The effects of forest clear-cutting on stream water DOC. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
197kB

Abstract

Dissolved organic carbon (DOC) is a dominant feature of water chemistry that strongly influences pH, buffering capacity, nutrient concentrations and bioavailability of metals and organic pollutants.

This study of DOC concentrations in stream water was performed North West of Balsjö in northern Sweden. Sampling was performed during spring flood that is the prevailing hydrological period of the year. One watershed was totally clear-cut all the way to the stream, another was clear-cut leaving buffer strips along the stream channel, while a third catchment was left as a control. The treated areas were compared with the control area considering flux and concentrations of stream water DOC. The treated areas were also compared to a pre treatment period pervious year. The main objective of the study was to examine if the flux and concentration of DOC was affected by clear felling during spring flood in this northern part of Sweden. The second aim of the study was to investigate if a buffer strip reduced the amount of DOC in stream water.

Results of the study shows that clear cutting significantly increased the concentrations of dissolved organic carbon and output loads in run off water in the Balsjö forest catchments during the first year after clearing. The clearing also resulted in a higher runoff during spring flood. Considering the effects of a buffer strip, the result is rather speculative due to the study setup but indicates that a buffer zone might reduce transportation of DOC to water courses.

,

Löst organiskt kol,(på engelska: dissolved organic carbon, DOC) har stor påverkan på vattenkemin. DOC förändrar bl.a. vattendragens pH, buffertkapacitet, näringskoncentration samt metallers och organiska föroreningars biotillgänglighet.
En studie på skogsbruktes påverkan på DOC koncentrationen i strömmande vatten utfördes nordväst om Balsjö i Västerbotten. Tre avrinningsområden studerades, ett som kalhöggs ända fram till bäcken, ett där man sparat en buffertzon längs bäcken samt ett som lämnats som kontrollområde. Vattenprover togs under vårfloden (april-maj) med hjälp av en automatisk provtagare. De tre områdena jämfördes med avseende på DOC-koncentration och flöde, dels med var andra men även med uppmätta värden från föregående år innan avverkning ägt rum. Syftet med studien var att undersöka hur flöde och koncentration av DOC i vattendragen påverkas av kalavverkning i denna del av landet samt om en buffertzon minskar transporten av DOC från skogsmark till vattendrag.
Resultaten visar att i de studerade avrinningsområdena ökar kalavverkning märkbart den uttransporterade mängden och koncentrationen av löst organiskt kol under det första året efter avverkning. Kalavverkning resulterade även i en högre avrinning under vårfloden. Buffertzonen verkar reducera uttransporten av DOC till vattendragen men på grund av studiens upplägg går det ej att dra några säkra slutsatser om buffertzonens effekt.

Main title:The effects of forest clear-cutting on stream water DOC
Authors:Dahl, Ida
Supervisor:Laudon, Hjalmar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2008:25
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:dissolved organic carbon, streams, water quality, clear cutting
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8605
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8605
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5054 ??
Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:06 Nov 2017 11:44
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 11:44

Repository Staff Only: item control page