Home About Browse Search
Svenska


Sokolov, Stanislav, 2008. Financial analysis of the Russian forest product companies. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

The thesis applies financial analysis and assesses the financial performance of six Russian forest product companies, i.e. evaluate how well the companies perform. The goal is achieved through implementation of different financial analysing tools and techniques, mainly financial ratio analysis. Different financial measures are evaluated. Furthermore, comparisons are made between companies, their past and expected future development is analysed and compared with the economy in general. Ratio analysis showed as well that all studied companies had problems with the absolute liquidity. However, other types of financial liquidity were at acceptable levels. Profitability of studied companies was poor for majority of businesses. It was connected with low returns on assets and inadequate profit margins. Activity ratios that define the companies' market strategies had more or less good figures. According to ratio analysis of financial leverage, the studied companies were divided in two groups - financially independent businesses and others that rely on external funding.

,

Uppsatsen tillämpar finansiella analyser och värderar den finansiella prestationen hos sex
ryska skogsproduktsföretag, med andra ord hur väl företagen presterar. Målet nås genom
implementering av olika finansiella analysverktyg och tekniker, huvudsakligen finansiell
ratioanalys. Olika finansiella mätningar utvärderas. Vidare görs jämförelser mellan företag,
deras historiska och förväntade framtida utveckling är analyserad och jämförd med ekonomin
i allmänhet. Ratioanalyser visade också att alla de studerade företagen hade problem med den
absoluta likviditeten. Hursomhelst, andra typer av finansiell likviditet låg på acceptabla nivåer.
Lönsamheten hos de studerade företagen var svag för en majoritet av företagen. Det hörde
samman med låg avkastning på på tillgångar och låga vinstmarginaler. Aktivitetsratios som
definierar företagens marknadsstrategier hade mer eller mindre bra siffror. Enligt ratioanalyser
av finansiell hävstångsverkan kan de studerade företagen delas in i två grupper – finansiellt
oberoende företag och andra som är beroende av externa medel.

Main title:Financial analysis of the Russian forest product companies
Authors:Sokolov, Stanislav
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:20
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Russian forest product companies, financial analysis, ratio analysis, Russian financial accounting statements, Russian accounting standards
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8608
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8608
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Forestry production
Language:English
Deposited On:06 Nov 2017 11:57
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 11:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics