Home About Browse Search
Svenska


Hollstedt, Sofia, 2008. Miljögifters exponering, ackumulering och effekter på immunsystemet hos husdjur. SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
111kB

Abstract

The purpose of this literature review was to describe the paths of exposure and accumulation of organic pollutants into the tissues of farm animals. Organic pollutants can be spread in the environment by air and rainwater. Farm animals can be exposed to these pollutants for example by eating soil or contaminated plants. Many of the pollutants can then accumulate in the fat tissues of the body because of their lipophilic character. Brominated flame retardants and perfluorolated compounds are both pollutants of current interest. Both of them are persistent and have negative effects on the environment, animals and human beings. Their concentration in the environment show no sign of decreasing, some compounds are even increasing. One system affected by many environmental pollutants is the immune defence, e.g. thymus atrophy can be developed. The knowledge of the toxic effects on the immune system is however limited for many environmental pollutants. In conclusion, this review shows that soil is the most important pathway of exposure for organic pollutants and that the accumulation of the pollutants mostly occure in the fat tissue. For a more efficient deduction of the effects of organic environmental pollutants on the health and production of farm animals, more knowledge is required regarding the effects on the immune system of environmental pollutants.

,

Syftet med denna litteraturgenomgång var att utreda på vilket sätt lantbrukets husdjur exponeras
för organiska miljögifter samt hur ackumuleringen av gifterna i kroppens vävnader sedan kan
ske. Organiska miljögifter utsläppta av människan kan spridas via luft och regnvatten. Gifterna
kan sedan exponeras för lantbrukets husdjur via exempelvis jord som de får i sig vid bete eller vid
förtäring av kontaminerade växter. Många av miljögifterna kan sedan ackumuleras i exempelvis
kroppens fettvävnad på grund av att de är fettlösliga. Bromerade flamskyddsmedel och
perfluorerade kemikalier är exempel på aktuella grupper av miljögifter som inte visar tecken på
att minska i användning, en del klasser snarare ökar. Båda dessa grupper av gifter är persistenta i
miljön och kan orsaka skador på både djur, människor och natur. Immunförsvaret är ett av de
system som kan påverkas negativt av många miljögifters toxiska effekter, bl.a. kan thymusatrofi
uppkomma. Kunskapen om de toxiska effekterna på immunsystemet är emellertid bristande för
många miljögifter. Slutsatsen som kunde dras i denna litteraturgenomgång var att den största
exponeringskällan av organiska miljögifter för lantbruksdjur är genom jord och att gifterna främst
ackumuleras i fettvävnad. För att mer effektivt kunna klarlägga organiska miljögifters effekt på
djurens hälsa och produktion behövs mer kunskap om miljögifternas påverkan på
immunförsvaret.

Main title:Miljögifters exponering, ackumulering och effekter på immunsystemet hos husdjur
Authors:Hollstedt, Sofia
Supervisor:Johannisson, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:miljögift, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade kemikalier, immunsystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8644
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8644
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7039 ??
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2017 09:36
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 09:36

Repository Staff Only: item control page