Home About Browse Search
Svenska


Norberg, Daniel and Gustafsson, Emil, 2008. Organizational exposure to risk of unethical behaviour : in Eastern European timber purchasing organizations. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
599kB

Abstract

Issues: The issues Swedwood asked us to explore in their Eastern European timber purchasing organizations were:
 Have clear directives been given to each purchasing unit regarding the purpose and scope of its activities?
 If so, what do these directives contain?
 If so, how are these directives followed?
 How are purchasing transactions planned and carried out?
 What roles are involved in the purchasing process, and what are the responsibilities and authorities of each role?
 Can the purchasing process, or parts of the process, be improved?
 Can the company organize its purchasing units more effectively to ensure best practices?

Purpose: The overall approach we took was to assess Swedwood's potential exposure to low levels of legal or ethical practices by benchmarking its actual practices, using the concept of best purchasing practices described in the literature.

Method: To collected data using qualitative methods, since this is an appropriate way of raising the sensitive issues that needed to be addressed. This involved interviewing local purchasing organisations about their local market conditions, organisational structure and purchasing processes.

Conclusion: The study has shown that organisations' purchasing managers are exposed to considerable risks of low levels of ethical practices. While most local organisations have policies to prevent corruption, there is rarely a working manual to provide people with guidelines to achieve this. Support for ethical practices could probably be improved.

,

Swedwood är ett dotterbolag till IKEA som grundades 1991. Deras huvuduppgift är att säkra
produktionskapacitet på trämöbler där IKEA haft svårigheter att anskaffa rätt produkter till
rätt pris. Deras anläggningar består av sågverk, träkomponent- ochm öbelfabriker.
Många av de länder Swedwood investerar i är i Transparency Internationals Corruption index
lågt rankade, och företaget är därför oroat över dess utsatthet i inköpsarbetet. Riskerna är
alltid större då stora summor är inblandade, och timmerinköp är ett sådant område.
Syftet med denna studie var att kartlägga företagets organisation och arbetsrutinerna vid
timmerinköp i 6 Östeuropeiska länder. Målet är att därigenom fastställa den potentiella
utsattheten och vad man kan förbättra.
Vår litteraturstudie innefattar såväl konventionell inköpsteori som organisationsteori och
inköpsetik. Genom att använda teorin som referensram belyste vi i analysen den potentiella
organisatoriska risken vid varje enhet. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats vid
insamlandet av data.
I diskussionen berörs de huvudsakliga problemen som är: vikten av en tydlig policy,
problematiken med organisationsutformningen, samt insyn och transparens. Genom att belysa
empirin med litteraturen, föreslår vi rekommendationer för organisationsstruktur och
arbetsutförande vilket syftar till att reducera riskerna och företagets utsatthet. Förslagen
innefattar skapandet av en inköpsmanual, regelbunden träning inom etik och idéer för att höja
den organisatoriska förmågan att lära i etiska och säkerhetsmässiga frågor.
Vår slutsats är att policys för inköp, mätning, samt arbetsinstruktioner för dessa områden kan
förstärkas. Riktlinjer är viktiga som målsättning och som referens i organisationer. Lika
viktigt är att budskapet når ut.
Vi fann att det fanns risker i inköpsorganisationen. Vi drar också slutsatsen att lösningen och
problematiken är en kombination av metodik, teknik och kultur.

Main title:Organizational exposure to risk of unethical behaviour
Subtitle:in Eastern European timber purchasing organizations
Authors:Norberg, Daniel and Gustafsson, Emil
Supervisor:Hugosson, Mårten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:17
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:corruption, purchasing, forestry, organization, timber
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8673
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8673
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Forestry production
Language:English
Deposited On:08 Nov 2017 07:40
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 07:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics