Home About Browse Search
Svenska


Trulson, Mattias, 2008. Värmebehandlat trä : att inhämta synpunkter i produktutvecklingens tidiga fas. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
632kB

Abstract

This study is a part of a Swedish research and development project that is about heat-treated wood and is led by the Swedish University of Agricultural Sciences and Luleå University of Technology. Products that are heat-treated already exists on the market, foremost the Finnish brand ThermoWood®, bur the project group want to find out if it would be possible to start a Swedish production with somewhat different applications than what is common today.
The heat-treated wood has many attributes that have changed in the heating process. It becomes more biologically durable, it gains stability in form and dimensions and it becomes darker and looses several unwanted extractives such as resin. Disadvantages that can be mentioned are that the wood becomes fragile and the strength properties changes.

My main purpose with this study is to look into customer involvement in the early phase
of product development. I also want to find out if the customers I interview think that the product is worth working with, which means start a Swedish production. The customers I have interviewed in this study are five small and midsize companies that have been in the business for generations.

The interviews have been successful and have shown the companies broad competence and market knowledge. By their answers I can draw the conclusion that there is a big interest in the product but that the companies want to make large-scale tests to be sure they can take the risk to participate. They see a lot of opportunities and alternative areas for the product and believe in the product for the future. The customers consider heat-treated wood as an exclusive complement for today´s rather than a substitute.

As a theoretical background I have used three theories about product development. When I view the customer's answers along with the theories it shows how much "they" are heavily involved in the project of developing heat-treated wood. Within the project group it´s needed to define a specific coordinator role that can synchronize the knowledge of he project and lead the project forward in an efficient way.

The knowledge the customer have about the market and third part distributors are very valuable and it´s of high importance that companies involve the customers in the development of new products to continue being successful in the highly competitive market we live in today.

,

Denna studie är en del av ett svenskt forsknings- och utvecklingsprojekt om värmebehandlat
trä, vilket drivs gemensamt av Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå Tekniska universitet.
Produkter som är värmebehandlade finns redan på marknaden, främst av allt det finska märket
ThermoWood®, men projektgruppen vill utröna om det finns möjlighet för en svensk
produktion och då med något andra applikationer än decking och fasadbeklädnad som är
vanligt idag.
Det värmebehandlade träet innehar en rad egenskaper som har förändrats i värmebehandlingsprocessen.
Det blir mer beständigt mot röta, mer form– och dimensionsstabilt, blir mörkare
och helt genomfärgat och det fäller heller inte ut kåda eller andra extraktivämnen. Som
nackdel kan nämnas att det blir sprödare och mindre hållfast.
Jag har i min studie som syfte att undersöka kundens involvering i produktutvecklingens
tidiga fas, men vill också ta reda på huruvida de kunder jag intervjuar anser att produkten är
värd att satsa på, d.v.s. starta igång en svensk produktion.
De kunder jag har intervjuat i denna studie är fem stycken små och medelstora företag, varav
två är sågverk, två vidareförädlar trä och en är möbeltillverkare. Djupintervjuerna har gett
mycket och har visat på vilken bred kompetens och kunskap om marknaden och tredje part
som de intervjuade företagen besitter. Genom deras svar kan jag utläsa att det finns ett stort
intresse för produkten, men att de vill kunna testa i större skala för att vara säkra på att gå
vidare. De ser många möjligheter och alternativa områden samt har en stark framtidstro för
produkten. De anser vidare att värmebehandlat trä skall ses som ett exklusivt komplement till
dagens impregnerade produkter, inte som ett substitut.
Som teoretisk bas har jag använt mig av tre stycken teorier om produktutveckling. När jag
ställer intervjusvaren mot dessa teorier kan jag konstatera att dessa fem ”kunder” i hög grad är
involverade i utvecklandet av värmebehandlat trä i projektet. Man behöver inom projektgruppen
tydliggöra rollerna eller utse en speciell koordinator som samordnar kunskap och
driver projektet framåt på ett effektivt sätt.
Den kunskap som kunden innehar om marknaden och tredje part är mycket värdefull och det
är av stor vikt att företag involverar kunden i sin utveckling av nya produkter för att bli
framgångsrika i den hårt konkurrenssatta nya ekonomi vi lever i idag.

Main title:Värmebehandlat trä
Subtitle:att inhämta synpunkter i produktutvecklingens tidiga fas
Authors:Trulson, Mattias
Supervisor:Elowson, Torbjörn
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:15
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:innovation, kundinvolvering, produktutveckling, värmebehandlat trä
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8692
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8692
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 09:16
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 09:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics