Home About Browse Search
Svenska


Björk, Hanna, 2008. Utvärdering av viabilitet hos selekterad hingstsperma med hjälp av fluorometri. SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
207kB

Abstract

There is considerable variation between stallions in semen quality and fertility due to the fact that selection of stallions for breeding is not based on fertility or semen quality but on performance. The increasing use of cooled semen for artificial insemination has resulted in decreasing pregnancy rates. Therefore the equine breeding industry needs new methods for evaluation and development of sperm quality and fertility. This study is a part of such a project and is performed by SLU in cooperation with Flyinge AB. Ten stallions at the Flyinge National Stud were used in the study and three ejaculates were collected from each stallion. The ejaculates were analyzed ten times under different conditions, such as time, storing temperature and with/without selection. The selection was carried out by Single Layer Centrifugation. The method for analysis of the spermatozoa was computerized fluorometry of Hoechst 33258-stained semen samples. The objective of the study was to:

• evaluate the viability with/without selection, at different times and at different storage temperatures.

• evaluate if there is correlation between viability and subjective motility.

The results of the selection experiments were interesting. Selected spermatozoa had a higher motility and viability after storage, especially after 48 h, than the unselected spermatozoa (P<0,0001). The method to evaluate stallion spermatozoa viability by computerized fluorometry showed various results and correlation between viability and motility was over-all significant (r=-0,59, P<0,0001) but not significant under certain conditions.

,

Hästaveln är inriktad på prestation vilket medför att det är stor variation på
spermakvaliteten och fertiliteten hos de hingstar som används i avel. Den ökade
användningen av kyld transportsperma vid artificiell insemination har resulterat i
sjunkande dräktighetsresultat. Detta gör att det finns ett behov av att utvärdera och
utveckla nya metoder för att kvalitetsbedöma samt kvalitetssäkra hingstsperma
avsedd för semin. Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt med just
detta ändamål. Projektet drivs av SLU med bland annat Flyinge AB som
samarbetspartner. Tio hingstar stationerade på Flyinge ingick i studien och från
vardera hingst togs tre ejakulat. Ejakulaten analyserades totalt tio gånger vid olika
tidpunkter, förvaringstemperatur samt med eller utan selektion. Selektion skedde
genom Single Layer Centrifugering. Metoden som användes vid analys av
sperman var datoriserad fluorometri med Hoechst 33258 som färgmarkör.
Syftet med studien var att
• utvärdera spermiernas viabilitet med respektive utan selektion av
spermierna, vid olika tidpunkter och vid olika förvaringstemperatur.
• utvärdera om det finns någon korrelation mellan viabilitet och subjektiv
motilitet.
Resultaten i denna studie vad gäller selektionsmetoden är intressanta. Den
selekterade sperman har en högre motilitet och viabilitet över tid, framför allt efter
48h, än den oselekterade sperman (P<0,0001). Metoden att analysera viabiliteten
hos hingstsperma med hjälp av datoriserad fluorometri är dock tveksam.
Resultaten är ojämna och korrelation med motiliteten är totalt sett stark (r=-0,59,
P<0,0001) men saknas helt vid vissa tidpunkter och vissa behandlingar.

Main title:Utvärdering av viabilitet hos selekterad hingstsperma med hjälp av fluorometri
Authors:Björk, Hanna
Supervisor:Johannisson, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:22
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:hingstsperma, viabilitet, motilitet, fluorometri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8712
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8712
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7039 ??
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 12:21
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 12:21

Repository Staff Only: item control page