Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Hanna, 2007. Establishment of pulp and paper production in Russia : assessment of obstacles. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
555kB

Abstract

This essay is written for the purpose of finding out why so few international pulp and paper companies have established production in Russian. It identifies the main obstacles potential investors perceive. This essay has its theoretical ground originates from the PEST model, the resource based view of strategy, risk management. It also contains general reports of the Russian political and economic situation, as well as new material about the pulp and paper branch in the. Using this as a framework to sort and collect data, the main approach has been empirical

To collect the necessary information for this essay the following three methods have been used:

(1) Field study observation
In March, I participated in a Russian field study. The purpose was to observe the cultural and the political system, experience the infrastructure and the see for myself potential for establishment of forest industries. It was also possible to visit forests and firms that had previously invested in Russia.

(2) Questionnaires
Questionnaires were sent out to 14 international pulp and paper companies. Here 11 detailed questions about Russian pulp and paper industry were posed.

(3) Interviews
Three semi-structured interviews were carried out. One with a company that was currently considering the potential of investing in production capacity in Russia, one company who has successfully established sawmill production in Russia, and one that had initiated some production investments and later withdrew.

A general summary is that there are many obstacles to establishing production in Russia, with the most significant ones being Russia's political climate, legal barriers and the infrastructure.

These obstacles are of great importance and need to be resolved in order for potential investors in pulp and paper to feel safe. While this dissertation does not focus on finding solutions to such obstacles, its intention is nonetheless to provide a thorough overview of the pulp and paper industry in Russia and so develop a foundation for understanding the obstacles.

It has shown that companies are careful in considering the risk in establishing production in Russia, due to threat and odds their company faces within the industry. The general concept that there are first mover advantages when entering a new market are not considered advantages in the current Russian business climate. Companies who are interested in establishing production in the Russian economy need to be thoroughly prepared because the pulp and paper industry is currently is an early development stage and many changes are expected.

,

Detta är ett examensarbete som syftar till att belysa den ryska papper och massamarknaden.
Syftet är att förstå varför så få internationella papper och massaföretag har lyckats etablera sig
på den ryska pappers- och massamarknaden samt att försöka förstå vilka hinder de ser. En
annan viktig fråga för att lösa föregående fråga är om den ryska marknaden är livskraftig och
om det är genomförbart för företag att etablera produktion i Ryssland. Metoden som har
användas för arbete består av följande tre delar:
(1) Studieresa
Under mars månad deltog jag på en sex dagars studieresa till Ryssland där målet bland
annat var att observerade kulturen, organisation samt skogarna.
(2) Enkätundersökning
14 internationella papper och massaföretag var ombedda att besvara en enkät med 11
frågor som berörde den ryska pappers- och massamarknaden.
(3) Intervjuer
Enbart tre intervjuer har genomförts med internationella företag. Ett företag som
misslyckats med sin etablering, ett företag vars moderbolag planerar att kanske
etablera sig inom en snar framtid samt ett företag som är etablerat med ett sågverk i
Ryssland.
En sammanställning av dessa tre delar finns i kapitel fem, den empiriska studien i detta arbete.
De olika teorierna detta arbete har sin grund i är PEST- modellen, det resursbaserade synsättet,
riskanalys samt vissa rapporter som berör pappers- och massa industrin i Ryssland. Dessa två
delar, teori och empiri, är sedan sammanflätade i analysdelen.
Under tiden som arbetet har vuxit fram har många snarlika problem nämnt av företag som de
ser med den ryska industrin, dessa hinder är saker som är mycket viktiga att de löses innan
företagen kommer att ta steget in på den okänd ryska marknad. De största och mest
återkommande problemen är politisk osäkerhet, legala problem samt problem med
infrastrukturen i Ryssland. Några konkreta lösningar på problemen kommer inte arbetet att
innehålla men förhoppningen är att arbetet kan hjälpa till att öka kännedomen om marknaden
och hindren.
Den ryska marknaden är en marknad som ännu inte är färdigutvecklad, så min åsikt är att det
kan finnas stora möjligheter för företagen om de lyckas övervinna de största hindren på vägen.
Vissa internationella papper och massaföretag har lyckas med att etablera sig och då även
överkommigt de nämnda svårigheterna med den ryska industrin. Dessa företag är mer villiga
att ta risker men ser större fördelar än problem med detta. För att kunna vara en aktör på den
ryska marknaden måste företagen vara mer öppna för förändringar eftersom den ryska
industrin just nu är i en utvecklingsstadie.

Main title:Establishment of pulp and paper production in Russia
Subtitle:assessment of obstacles
Authors:Andersson, Hanna
Supervisor:McClusky, Denise
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:10
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:pulp and paper industry, Russia, establishing process, obstacles and opportunities, forests
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8741
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8741
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Processing of forest products
Language:English
Deposited On:13 Nov 2017 11:54
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 11:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics