Home About Browse Search
Svenska


Myhrman, Joakim, 2007. Planering av väginvesteringar. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
667kB

Abstract

The problems around and the planning of wood flow is some of the most complex issues in the forest-sector. The experience and overview of the single employees is crucial for the possibility of correct tactical and economical decision-making. The increasing demand of savings and shorter reaction-times with greater flexibility in the wood-supply-chain, makes solutions and aids for improved effectiveness in the work and processes according to wood-flow urgent.

Holmen Skog is starting to develop a new forest-road-management-system. The system will facilitate the work according to construction, improvements and updating the standard of roads.

The aim of this study was to investigate the tactical and economical functionality of the decision-support tool Vägrust. The goal was to establish a plan for road improvements with 4, 6 and 8 weeks of thaw, running on 10 year at Holmen Skog district Bredbyn.
Road-data, stand-data and the coming need of wood at the district founded the base which the optimization was performed. The location of the wood-volumes, conditions of the road-network with respect of accessibility and the yearly procurement-need of the industries was recorded in Vägrust. One optimization was run for each thaw-period of 4, 6 and 8 weeks by Mathias Henningsson at Linköpings universitet.

The optimizations shows, in this context, a very low improvement-cost ranging between 5,6-9,7 kr/m³fub for the planning-period depending on the length of the thaw period.
Vägrust, that today is a prototype decision-tool, generated useful and reliable plans of road improvements at district Bredbyn. The costs of road management at Holmen Skog AB is supposed to decrease through the use of an optimization-model for road-improvements.

,

Problematiken runt och planering av virkesflödet är något av det mest komplexa i skogsnäringen. Idag är den enskilde tjänstemannens erfarenhet och överblick helt avgörande för att korrekta beslut kan tas, såväl ur ett taktiskt som ekonomiskt perspektiv. Med ökande besparingskrav samt krav på en allt kortare reaktionstid och högre flexibilitet i flödeskedjan är det hög tid att hitta lösningar och hjälpmedel som kan effektivisera arbetet och processerna runt virkesflödet.
Holmen Skog ligger i startgroparna med att utveckla ett nytt vägförvaltningssystem. Systemet ska underlätta arbetet med vägar, dels nybyggnation och upprustning men också ajourhållning.
Syftet med denna studie var att undersöka funktionaliteten i beslutsstödet Vägrust, såväl ur ett ekonomiskt som ett praktiskt perspektiv. Målet har varit att upprätta en vägupprustningsplan för 4, 6 och 8 veckors tjällossning, löpande på 10 år för Holmen Skog, distrikt Bredbyn.
Väg och beståndsdata för distriktet samt för distriktet i dagsläget aktuella mottagares kommande råvarubehov utgjorde grunden för optimeringen. I Vägrust angavs virkesvolymernas geografiska läge, vägnätets beskaffenhet med avseende på tillgänglighet samt respektive industris försörjningsbehov under året. En optimering för respektive förfallsperiod 4, 6 och 8 veckor genomfördes sedan av Mathias Henningsson vid Linköpings universitet.
Optimeringarna visade på i sammanhanget mycket låga upprustningskostnader för planperioden, mellan 5,6 och 9,7 kr/m³fub beroende på förfallperiodens längd.
Vägrust som idag är en prototyp av ett beslutsstöd för vägupprustningar genererade användbara och trovärdiga upprustningsplaner för distrikt Bredbyn. Holmen Skog AB antas sänka kostnaden för väghållning genom att använda en optimeringsmodell för vägupprustning.

Main title:Planering av väginvesteringar
Authors:Myhrman, Joakim
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:182
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Vägrust, väginvestering, GIS, optimering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8757
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8757
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 13:01
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 13:01

Repository Staff Only: item control page