Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Gry, 2009. Den engelska parken på Löberöds gods under 1800-talet. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Löberöds gods beläget i sydvästra Skåne är ett slott med månghundraåriga anor. Dess historia med framförallt den tidigare parkmiljö och influenserna från Europa med engelsk karakteristik parkmiljö har behandlats i detta arbete. Bakgrunden till arbetet är en förundran över det ståtliga godset som både innehade och innehar ett orangeri, alléer och ett tempel, med trädgårdarna och parker.

I den närmast tillgängliga litteraturen beskrivs parkmiljön endast korta noteringar som att ”parken byggdes ut” eller ”parken var enastående”. Ingenstans fanns det att läsa om parken eller trädgårdarnas utformning. I arbetet har ramen i huvudsak kommit att bli den engelska parken på Löberöds gods under åren sent 1700-tal till mitten av 1800-talet, då Jacob De la Gardie samt Christina Sparre ägde godset.

Den typiska engelska parken karakteriseras enligt litteraturen av öppna vattenytor i oregelbundna former, grönområden som både innehåller koloristiska och perspektivistiska kvalitéer. Slingrande stigar och vägar leder åskådarna runt i parken för att då och då finna en siktlinje som ger fördjupade perspektiv och upplevelser. Detta kombinerat med pittoreska inslag så som tempel, falska gravar och andra effekter ger den engelska parken sin karakteristik.

Utifrån dessa kunskaper om Löberöds gods med parkanläggningar och en studie på godset för att utröna om den engelska parken på Löberöds gods höll måttet för en riktig engelsk park kan konstateras att vid Löberöds gods under denna tid tillkom en fullvärdig engelsk park med möjligen nordiska influenser.

Sjön i parkens mitt grävdes under sent 1700-tal och har de mjuka former som karakteriserar en engelsk park.
Ett för den engelska parken typiskt minnestempel uppfördes till minne av Christina Sparre. Templet är ett så kallat rundtempel. Även finns en s k falsk grav, till minne av Gustav De la Gardie, greve- sonen till Jacob De la Gardie och Christina Sparre. De falska gravarna var även de vanliga inslag i de engelska parkerna och restes till minne av en person eller händelse.

På den norra sidan av sjön, idag bland sly och otillgänglig mark finns en runsten formad av Nils Månsson Mandelgren. Runstenen härstammar från vår egen nordiska fornhistoria. Runstenen var sannolikt ett sätt att föra in den svenska historien i den engelska parken. Löberöds gods innehåller också en Götisk ruin. Denna ruin inhyste ett värdshus och så sent som år 1917 tjänade den fortfarande något slags brännvinskrog. Tanken var att ruinerna skulle förmedla och förstärka bilden av den omgivande naturen. Ruinerna skulle även representera en kunskapskälla inom den antika byggnadstekniken.

Vegetation i parken var självfallet av yttersta vikt. Men det är svårt att med säkerhet säga vad som en gång vuxit i parken vid Löberöds gods.
Två avbildningar av U. Thersner finns på Löberöds gods som kan ge en inblick över den flora som en gång funnits på godset och i parkerna.

Ofta förskönades dessa bilder för att antigen ge godset en bättre bild eller framhäva avbildarens kunskaper. Men troligt är att dessa avbildningar, i huvudsak, verkligt speglar platserna och växtmaterialet. Om vi då tror på U. Thersner så finner vi bland annat hamlad vitpil, ask, hästkastanjer och pelarpoppel som delar i vegetationen på Löberöds gods. En annan källa för att finna möjliga träd- och busksorter i parken på Löberöds gods är den omfattande trädgårdshandel som bedrevs på godset. Bland anteckningar från trädgårdsverksamheten finns sortimentslistor över träd och buskar som var till försäljning. Listorna innefattar ett stort utbud av fruktträd, vilda sorter och exotiska växter för orangerier

Mycket troligt var att det sortiment som fanns i handeln på Löberöds gods även utprovades och användes vid parkens utformning. Det utbudet som fanns måste ha gett ett brett spektra i både färg och form på träd och växter.

Helt i enlighet med tankarna runt den engelska parken kan vi nu se att Löberöds gods engelska park innehar flera av de delar som en engelsk park ska ha. Så under 1800-talet hade verkligen Löberöds gods en storslagen park väl värd att bedåras och njuta av.

Med stöd av tillgängliga uppgifter om Löberöds gods och utifrån de karakteristiska som är typisk för en engelsk park så kan man konstatera att det verkligen funnits en sådan i all sin glans med alla delar, tankar och insikter på Löberöds gods under denna tid.

Main title:Den engelska parken på Löberöds gods under 1800-talet
Authors:Arvidsson, Gry
Supervisor:Blom, Angelika
Examiner:Huisman, Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY006 Horticultural Management Programme - Garden Design 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:engelsk park, minnestempel, 1800-tal, De la Gardie, Ramel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-219
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-219
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2010 09:54
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics