Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Anna, 2006. Tvåstegsavvänjning av köttraskalvar med hjälp av nosbricka. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
886kB

Abstract

When beef calves are weaned abruptly at 5 to 6 months of age this triggers a strong stress reaction, since the animals have not yet untied the bonds to their mothers or stopped suckling. This is displayed as extensive vocalization and restlessness. Attempts to diminish the negative effects of weaning on sucking calves have been showing varying results.

The study presented here emanates from the observation that when calves are weaned without human interference they are only prevented from suckling, but are still allowed to have social contacts with their mothers. The hypothesis was that calves weaned in two steps would be calmer, gain more weight, and be healthier than animals that were abruptly weaned. To investigate this, 15 calves where weaned in two stages (Group 2), by fitting the calves with nose tags that prevented them from suckling during 5 days prior to the separation of the cows and calves. These calves were compared with 15 calves that were abruptly weaned (Group 1).

The results showed that calves weaned in two stages vocalized significantly less (during the first two days after weaning 37.5 times less) compared to calves weaned abruptly. There was also a statistically significant difference with regard to their degree of activity, with the gradually weaned calves being calmer than the others. Especially during the first two days after weaning when the calves weaned abruptly spent 3,3 times more time on walking and took 3,5 times the number of steps as the calves weaned in two stages did. These findings indicate that the two step weaning procedure was less stressful for the calves than the method of abrupt weaning.

There was a significant difference in growth where the abruptly weaned calves ceased to gain weight during days 5 to 9, while the gradually weaned calves did not. However, the difference in total weight gain during the entire experimental period was not statistically significant.

There was no significant difference in body temperature. However, the number of times a body temperature equal to or above 39.5ºC was registered in Group 2 was only around 70% of Group 1.

In conclusion, two step weaning with the aid of nose tags seems to be a good alternative to abrupt weaning since the calves weaned according to the alternative method kept calmer and didn't cease to gain weight compared to calves weaned abruptly. Moreover, the nose tags are cheap and can be used repeatedly after cleaning and disinfection.

Further studies with a larger number of calves are needed to establish whether there is a significant difference in weight gain or body temperature when comparing between the two methods of weaning.

,

Då dikalvar abrupt avvänjs vid fem till sex månaders ålder utlöses en kraftig
stressreaktion, eftersom djuren ännu inte knutit upp de sociala banden till sina mödrar
eller slutat dia. Detta yttrar sig i ett intensivt råmande och en stor rastlöshet. Försök
har gjorts i några få studier att minska den negativa påverkan som sker på dikalvar
efter avvänjning, men med varierande resultat.
Den undersökning som presenteras här utgår från den observationen, att när kalvar
avvänjs utan mänsklig inblandning hindras de enbart från att dia, men tillåts ha en
fortsatt social kontakt med sina mödrar. Hypotesen var att en stegvis avvänjning
skulle innebära en lugnare avvänjning, mindre sjuklighet och bättre tillväxt än hos de
djur som avvandes abrupt och på konventionellt sätt. För att undersöka detta
avvandes 15 kalvar i två steg (Grupp 2). Kalvarna, som fick gå kvar hos korna,
försågs med nosbrickor under fem dagar, som hindrade dem från att dia. Därefter
flyttades korna och kalvarna helt isär. Dessa kalvar jämfördes med 15 kalvar som
avvandes abrupt (Grupp 1).
Studien visade att vid jämförelse av kalvar avvanda i två steg med kalvar som avvants
abrupt, att de tvåstegsavvanda kalvarna råmade statistiskt signifikant mindre. De
abrupt avvanda kalvarna råmade 37,5 gånger fler än de tvåstegsavvanda kalvarna
gjorde under de första två dygnen efter avvänjning. Skillnaden mellan grupperna var
också signifikant vad beträffar deras aktivitetsgrad, där de tvåstegsavvanda kalvarna
höll sig markant lugnare. Framför allt under de första två dygnen efter avvänjning då
de abrupt avvanda kalvarna gick under 3,3 gånger så lång tid och tog 3,5 gånger så
många steg som de tvåstegsavvanda kalvarna. Dessa båda fynd tyder på att
tvåstegsavvänjningen var mer skonsam för kalvarnas psykiska välbefinnande än
traditionell avvänjning.
Det kunde också statistiskt säkerställas att kalvarna som avvandes abrupt avstannade i
tillväxt under dag 5 till 9, vilket de tvåstegsavvanda kalvarna inte gjorde. Däremot
var djurmaterialet i vår undersökning sannolikt inte tillräckligt stort för att den
skillnad i total tillväxt som kunde skönjas skulle vara statistiskt signifikant.
Ingen statistiskt signifikant skillnad sågs avseende uppmätt kroppstemperatur, dock
var antalet registreringar av en kroppstemperatur ≥ 39,5ºC i Grupp 2 endast ca 70%
av antalet registreringar i Grupp 1.
Konklusionen är att tvåstegsavvänjning med nosbrickor framstår som ett bra
alternativ då kalvarna med den här avvänjningsmetoden höll sig lugnare och inte
avstannade i tillväxt, till skillnad från de abrupt avvanda kalvarna. Dessutom är
nosbrickorna billiga i inköp och kan efter rengöring och desinfektion återanvändas.
Fortsatta studier med ett större antal djur, krävs för att utröna om de tendenser till
skillnader i total tillväxt och uppmätt kroppstemperatur som sågs i vår undersökning
även är statistiskt signifikanta.

Main title:Tvåstegsavvänjning av köttraskalvar med hjälp av nosbricka
Authors:Svensson, Anna
Supervisor:Söderquist, Lennart
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:36
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:avvänjning, kalvar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7796
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7796
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 07:47
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 07:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics