Home About Browse Search
Svenska


Strand, Emelie, 2006. En uppföljning av analysresultat (serologi och virus) av EAV på seminhingstar i Sverige år 2002 och 2005.. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
218kB

Abstract

EVA, Equine Viral Arteritis, was diagnosed for the first time in 1953 in USA. The disease gained international interest in 1984, when there were several outbreaks of abortion at Thoroughbred studs in USA. EAV, Equine Arteritis Virus, is an RNA virus in the Arteriviridae family. There is only one serotype of EAV but several strains and the strains have different virulence. EAV is transmitted in two different ways: by aerosols, or by venereal transmission. Stallions often become chronic shedders. For diagnose of EAV, serology or a method to detect virus, for example PCR, can be used. Since 1996 EVA is included in the Swedish act about artificial insemination in horses. All stallions used with AI should be tested serologically for EAV, if tested positive the semen has to be analysed for virus. In Sweden stallions with viruspositive semen are allowed to be used for breeding.

The aim of this study was to investigate if the Swedish rule about EAV in stallions used for AI was followed and to investigate the prevalence of EAV in stallions used for AI. The breeds included in the study were Swedish Warm Blood, Standardbred trotter, North Swedish trotter and English Thoroughbred. Data about the number of stallions with breeding permission was collected from the breeding associations. Data about the results of EAV analyses (serology and PCR) were collected from SVA: s data reading system.

The results varied among the different breeds. In the Standard bred stallions the rate of sampling varied between the years, from 81 % (2005) up to 92 % (2002). The prevalence of serological positive Standard bred stallions decreased from 43 % in 1999 to 41 % in 2002 and to 28 % in 2005. In the North Swedish Trotter and the Swedish Warm Blood the rates of sampling were higher and the prevalence's were lower. In the English Thoroughbreds the sampling started in 2005, a demand from their breeding association. The stallions that were serological positive were all vaccinated abroad. Year 2005 there were only two stallions (Standardbred trotters) with virus in their semen. No EAV in aborted foetuses has yet being diagnosed. Conclusion: Despite the fact that stallions positive for EAV in semen were allowed for breeding, the prevalence of positive stallions has not increased.

,

EVA, ekvint virusarterit, diagnostiserades första gången i USA 1953. Sjukdomen
uppmärksammades internationellt för första gången 1984, pga. flera utbrott av sjukdomen på
fullblodsstuterier i USA. EAV, ekvint arterit virus, är ett RNA virus som ingår i familjen
Arteriviridae. Det finns bara en serotyp av EAV men flera olika stammar. EAV smittar på två
olika sätt: dels genom luftburen smitta (via smittförande aerosoler) och dels genom venerisk
smitta (via sperma innehållande virus). Hingstar blir ofta kroniska smittbärare. För att
diagnostisera EAV kan antingen antikroppar med hjälp av serologi påvisas eller virus med
hjälp av t ex PCR teknik. Sedan 1996 finns sjukdomen med i den svenska
hästseminföreskriften. Där föreskrivs att alla hingstar som verkar via semin ska provtas innan
betäckningssäsongen. Provtagningen skall göras med hjälp av serologi och vid en positiv titer
ska spermaprov lämnas för virusisolering. I Sverige tillåter vi att hingstar som utsöndrar virus
att verka i avel.
Syftet med examensarbetet var att undersöka om föreskriven provtagning på seminhingstar
efterföljs i Sverige, att undersöka prevalensen EAV hos seminhingstar för år 2002 och år
2005, samt att jämföra resultaten med tidigare resultat, från 1999. För uppgifter om antal
hingstar med betäckningstillstånd inom semin insamlades data från avelsföreningarna, ASVH,
STC och SGC för år 2002 och år 2005. Raserna som undersöktes var Svenskt Halvblod,
Kallblodig och Varmblodig travare samt Engelskt Fullblod. Hingstarnas provtagningsresultat
avseende EAV kontrollerades i SVA:s journalhanteringssystem och därefter bearbetades
materialet.
Prevalensen för EAV varierade för de olika raserna och den ras som hade högst prevalens var
de varmblodiga travarna. Prevalensen serologiskt positiva minskade från 43 % 1999 till 28 %
år 2005. Provtagningsfrekvensen varierade hos rasen mellan åren, år 1999 provtogs 82 %,
2002 provtogs 92 % och 2005 provtogs 81 % av hingstarna som användes i semin. Hos de
kallblodiga travarna och de svenska halvbloden var provtagningsfrekvenserna högre och
prevalenserna serologiskt positiva lägre. För de engelska fullblodshingstarna startade
provtagningen under år 2005, ett krav som deras avelsförening satt upp. De hingstar som var
serologiskt positiva var alla vaccinerade i de land som de importerats ifrån. År 2005 fanns
bara två hingstar (varmblodiga travare) som var viruspositiva i sperman. Resultaten visar att,
trots att vi i Sverige tillåtit hingstar med EAV i sperman att verka i aveln, har inte andelen
serologiskt positiva hingstar ökat. EAV har heller inte diagnostiserat vid abort. Den
obligatoriska provtagningen av hingstar i semin har lett till en minskad prevalens av EAV
både serologiskt och virus positiva hingstar.

Main title:En uppföljning av analysresultat (serologi och virus) av EAV på seminhingstar i Sverige år 2002 och 2005.
Authors:Strand, Emelie
Supervisor:Dalin, Anne-Marie
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:29
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:EVA, virus, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7803
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7803
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 08:42
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 08:42

Repository Staff Only: item control page