Home About Browse Search
Svenska


Holmquist, Jenny, 2006. Terapival vid behandling av lunginflammation hos kalv : en enkätundersökning. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
237kB

Abstract

The purpose of this study was to investigate the kind of treatment strategies used by Swedish Veterinarians with cattle practice when treating calves with symptoms of pneumonia. A questionnaire, consisting of seven questions, was sent to one hundred veterinarians who have had practice with cattle and are employed by the Swedish Board of Agriculture. The survey was answered by a total of 73% of the Veterinarians. Of the respondents, 73 % use Penicillins as their first choice of drug for treating calves with symptoms of pneumonia, and as their second choice 64 % use Tetracycline. Supplementary treatment such as NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drugs) and/or SAID (steroid anti-inflammatory drugs) are used by 97.5 % of the respondents. Both NSAID and SAID are used, from case to case by 48 % of the respondents. SAID was used by it self by 2.5 % of those who answered the survey and 47 % used exclusivley NSAID. Many of the respondents (74 %) believe their treatment results are good and 23 % think their results are very good. Not one of the respondents felt that their treatment lacked a positive effect. 85% of the Veterinarians believed that possible therapy failure can be a result of a late start in therapy treatment. A literary study about the subject with focus on treatment of pneumonia has also been conducted. Recommendations for antibiotic treatment of calves with pneumonia differ widely in literature, most probably reflecting the differences of the bacterias resistance pattern between countries. It was found that Penicillin should be the drug of choice in Sweden for treating calves suffering from pneumonia due to the low resistance among bacterias. Comparative studies have shown that NSAID treatment is superior to SAID treatment regarding the anti-inflammatory effect. The choice of NSAID substance is subordinate.

,

Syftet med detta arbete var att undersöka vilka behandlingsstrategier som används
av distriktsveterinärer i Sverige vid behandling av kalvar med symtom på
lunginflammation. En enkät som bestod av sju frågor skickades till 100
distriktsveterinärer med Jordbruksverket som arbetsgivare. Svarsfrekvensen låg på
73 %.
Som förstahandsval av antibiotika till kalv med symtom på lunginflammation
använder 73 % av de tillfrågade distriktsveterinärerna penicillin och som
andrahandsantibiotikum använder 64 % av de tillfrågade tetracyklin.
Tilläggsbehandling i form av NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drugs)
och/eller SAID (steroid anti-inflammatory drugs) används av 97,5 % av de som
besvarade enkäten. Både NSAID och SAID används, beroende på fall, av 48 % av
de besvarande. Endast SAID används av 2,5 % av de som besvarat enkäten och 47
% använder endast NSAID. Flertalet (74 %) upplever sitt behandlingsresultat som
bra och 23 % det som mycket bra. Ingen av de tillfrågade upplever sitt
behandlingsresultat som mindre bra eller icke fungerande Vid eventuell
terapisvikt anser 85 % att det beror på en för sent insatt behandling.
En litteraturöversikt inom ämnet har även genomförts där främst olika
behandlingar har studerats. Till följd av att antibiotikaresistensläget hos bakterier
varierar mellan länder, anges i litteraturen olika behandlingsrekommendationer.
Under svenska förhållanden bör man välja penicillin i första hand då vi i Sverige
inte har något stort problem med resistenta bakterier. I jämförande studier har
NSAID visat sig vara ett bättre val som antiinflammatorisk behandling till kalvar
med symtom på lunginflammation jämfört med SAID. Val av NSAID-substans är
av underordnad betydelse då man i studier inte kunnat se så stora skillnader
mellan substanserna.

Main title:Terapival vid behandling av lunginflammation hos kalv
Subtitle:en enkätundersökning
Authors:Holmquist, Jenny
Supervisor:Niskanen, Rauni
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:41
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:terapival, lunginflammation, kalv, enzootisk pneumoni
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7804
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7804
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 08:44
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 08:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics