Home About Browse Search
Svenska


Lindgren, Emma, 2006. En jämförande studie av kalvuppfödningen på KRAV-anslutna och konventionella mjölkgårdar. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
280kB

Abstract

In order to investigate if the KRAV-regulations have any effects on the health and welfare of calves, KRAV-affiliated farms were compared to conventional farms with respect to calf management and outcome. The dairy calf has had a low economical impact during history. Even today the value of the calf is low and a lot of calves have a poor health status. The calf breeding is built on tradition and on the fact, that cheap antibiotics have made it possible to ignore, the recommendations about good hygiene in the calf's environment. KRAV which started 1985 is the Swedish organisation that stipulates rules for organic farming.

The investigation was carried out as a questionnaire and it was given to 40 different farms, 20 KRAV affiliated and 20 conventional. Those farms are participating in an animal health project about metabolic diseases at the department of Clinical Sciences, SLU. The questionnaire was divided into four different parts and the questions were about calf rearing in general and also about the relationship between cow and calf. Thirty-one farmers answered the questionnaire, 17 KRAV affiliated farmers and 14 conventional farmers.

The results from the study showed that the KRAV affiliated farms weaned the calves later then the conventional farms. The KRAV affiliated farms also gave the calves milk in a nipple bucket or let them suckle a nurse cow while most of the conventional farms gave the calves milk in an open bucket. Eleven of 14 conventional farms and all the KRAV affiliated farms kept the cow and calf together after calving, but the conventional farms separated the cow and calf earlier then the KRAV affiliated farms. The health status of the calves showed no differences between the farms. The farmers also summoned a veterinarian equally often. The study showed differences between the KRAV affiliated and the conventional farms but those differences didn't affect the health of the calves.

,

En enkätstudie genomfördes med syfte att undersöka om KRAV:s regler
påverkade kalvars hälsa jämfört med konventionell kalvuppfödning.
Mjölkkokalven har historiskt sett haft liten ekonomisk betydelse. Även idag är
kalvens värde lågt och kalvhälsan är ofta eftersatt. Dagens kalvhållning bygger på
tradition och på att tillgången till billig antibiotika har gjort att god hygien har
kunnat försummas. Kontrollföreningen för alternativ odling (KRAV) bildades
1985 och har sedan dess formulerat regler om djurhållning utöver
djurskyddslagen.
Enkäten var uppdelad i fyra delar och tog upp frågor generellt om kalvuppfödning
samt om relationen ko och kalv. Den delades ut till 40 gårdar, hälften KRAV- och
hälften konventionella, vilka deltar i ett djurhälsoprojekt om metaboliska
sjukdomar. Projektet genomförs på Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.
Trettioen av 40 djurägare besvarade enkäten (17 KRAV och 14 konventionella).
Resultaten från enkätundersökningen visade att KRAV-gårdarna avvande
kalvarna senare än konventionella gårdar och att de gav mjölk i spenhink eller
med amko medan de flesta konventionella gårdar gav mjölk i öppen hink. Elva av
14 konventionella gårdar och alla KRAV-gårdar lät ko och kalv gå tillsammans
efter kalvning, men de konventionella gårdarna skilde kalven från kon tidigare än
KRAV-gårdarna. Det var lika många sjuka kalvar på KRAV- och konventionella
gårdar och gårdarna tillkallade veterinär lika ofta. I studien kunde skillnader i
kalvuppfödningen på KRAV- och konventionella gårdar visas, men dessa
skillnader påverkade inte kalvarnas hälsa.

Main title:En jämförande studie av kalvuppfödningen på KRAV-anslutna och konventionella mjölkgårdar
Authors:Lindgren, Emma
Supervisor:Forslund, Kristina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:21
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:KRAV, kalvuppfödning, amko, kalvningsbox
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7809
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7809
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 09:06
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 09:06

Repository Staff Only: item control page