Home About Browse Search
Svenska


Lind, Agneta, 2006. Utveckling och applicering av en aviditets-ELISA för bovint respiratoriskt syncytialt virus. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
488kB

Abstract

Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) is a common cause of respiratory disease among young cattle. The virus causes severe losses; the herd mortality rate can sometimes be as high as 20 %. In this study the avidity (i.e the antigen binding force) of BRSV specific antibodies was measured to see if there was a difference between antibodies produced during an acute phase of infection and antibodies produced by earlier infected animals.

A commercially available ELISA-testkit against BRSV-specific antibodies was used and an incubation step with 6M urea was added. The effect of the urea is that it breaks the weak bonds between antibodies and antigen while the stronger bonds remain intact.

Four different groups of animals were included in this study; seven calves that were naturally infected, three acutely infected calves with known time of infection, five cows that were seropositive during several years and four experimentally infected calves that had been a part of a vaccine trial.

The results of this study showed that antibodies produced during the acute phase of an infection had a low avidity and that the avidity increased with time after infection. Antibodies produced by animals that have been seropositive for a long time and the maternally derived antibodies had a high avidity. There was no correlation between the amount of antibodies and avidity.

,

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) är en vanlig orsak till
luftvägslidanden hos unga nötkreatur. Viruset ger stora förluster och dödligheten i
en besättning kan vara så hög som 20 %. I den här studien undersöktes aviditeten
(den totala bindningskraften mellan en polyklonal antikropp och dess antigen) hos
BRSV-specifika antikroppar för att se om det var någon skillnad mellan
antikroppar som producerats i en akut fas av infektion och antikroppar
producerade av ett djur som varit seropositivt en längre tid.
Ett kommersiellt ELISA-testkit mot BRSV-specifika antikroppar användes och en
tvätt med 6M urea lades till. Principen är att urean bryter de svaga bindningarna
mellan antigen och antikropp medan de starka bindningarna förblir opåverkade.
Fyra olika djurgrupper undersöktes; sju kalvar som var naturligt infekterade, tre
akut infekterade kalvar med känd infektionstid, fem kor som var seropositiva
under en längre tid och fyra experimentellt infekterade kalvar som ingått i en
vaccinstudie.
Resultaten som sågs i denna studie var att antikropparna som producerades i en
akut fas av infektionen hade en låg aviditet och att aviditeten steg ju längre tid
som gått från infektionstillfället. Antikroppar hos djur som varit seropositiva
under en lång tid samt antikroppar av maternellt ursprung hade hög aviditet. Det
var inget starkt samband mellan mängden antikroppar och aviditeten.

Main title:Utveckling och applicering av en aviditets-ELISA för bovint respiratoriskt syncytialt virus
Authors:Lind, Agneta
Supervisor:Björkman, Camilla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:3
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:BRSV, ELISA, aviditet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7810
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7810
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 09:09
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 09:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics