Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Helena, 2006. Vattenjärnhaltens betydelse för mjölkkors hälsa och produktion. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
198kB

Abstract

Drinking water from drilled wells has a high content of iron and other minerals in many places in Sweden. Questions about the association between the quality of drinking water and the health of dairy cows are regulary asked both by advisers and dairy farmers. There are so far not many studies published about the relevance for high iron content in water and dairy cow health and production. Therefore, the aim of this study was to investigate if there is a connection between the iron content in water and the health of dairy cows. Initially a literature study was made about iron and it´s function in ruminants. The main study was an epidemical investigation evaluating data regarding milk production, disease incidence in dairy cows and water iron analyzes. All data were from dairy farms belonging to "Skånemejerier" (a dairy plant in southern Sweden) between 1997-2003. The statistical analyses showed that there is a significant association between breed and milk production, and between the herd size and the milk production. The disease incidence did also increase with herd size. However, there was no significant effect on iron content in water on disease incidence or milk production.

,

Dricksvatten från egna brunnar har på många ställen i Sverige förhöjda halter av
olika mineraler som t ex järn. Frågor om mjölkornas vattenkvalitet, t ex
betydelsen av högt järninnehåll och djurens hälsa, kommer regelbundet från såväl
rådgivare som mjölkproducenter. Det finns hittills mycket få studier gjorda på
sambandet mellan hög järnhalt i dricksvattnet till mjölkkor och deras hälsa. Syftet
med detta arbete var därför att undersöka om det finns ett samband mellan höga
järnhalter i dricksvatten och en ökad sjukdomsfrekvens samt minskad produktion
hos mjölkkor. Inledningsvis gjordes en litteraturstudie om var och i vilka former
järn förekommer naturligt i miljön, födan och i vattnet, dess funktion i kroppen
hos idisslaren och vad som händer om idisslaren får i sig ett överskott av järn.
Själva studien var en epidemiologisk undersökning med bearbetning av
vattenanalyser, mjölkproduktionsdata samt sjuklighetsstatistik på besättningsnivå
från mjölkbesättningar tillhörande Skånemejerier under perioden 1997-2003. Den
statistiska analysen visade att det fanns ett signifikant samband mellan ras och
mjölkproduktion samt mellan besättningsstorlek och mjölkproduktion.
Sjukdomsincidensen ökade också signifikant med ökande besättningsstorlek.
Däremot förefaller det inte som om järnhalter av den nivå som förekommit på
gårdarna i denna undersökning har någon påtaglig inverkan på mjölkproduktion
och sjukdomsincidens.

Main title:Vattenjärnhaltens betydelse för mjölkkors hälsa och produktion
Authors:Olofsson, Helena
Supervisor:Persson Waller, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:6
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:järn, mjölkko, hälsa, produktion, vatten, vattenjärnhalt, mjölkkkors hälsa och produktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7811
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7811
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 09:15
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 09:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics