Home About Browse Search
Svenska


Berg, Josefin, 2005. Modelling nitrogen flows in peri-urban vegetable field plots in Nanjing, China. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img] PDF
554kB

Abstract

Many parts of China are going through a rapid development and urbanization resulting
in various environmental impairities. The Yangtze Delta Region surface water bodies
are affected by eutrophication, partly caused by diffuse losses from agriculture. In this
study, nitrogen, and to some extent also phosphorus, flows and losses from two plots in
an intensively cultivated vegetable field in a peri-urban area of Nanjing, with a high
input of organic fertilizer, were analysed by the use of the field-scale simulation model
GLEAMS. The GLEAMS model was parameterized and calibrated against measurements of soil water and nitrogen content in two plots. A scenario with a reduced input of nitrogen was then simulated.

The resemblance between simulated and measured water content in the different soil
layers was quite poor. The simulated inorganic nitrogen content in the soil was
significantly lower than the measured during great parts of the simulation period. This
could be due to an inappropriate simulation of the mineralization of organic N under
these conditions, or an underestimated decomposition rate of manure. It is also possible
that the poor water simulations contributed to the underestimated inorganic N content in
the soil. There were similar results for the two plots, except for an unexplained 20%
increase in leaching and erosion losses of N in Plot B. For simulation of scenarios to
find best management practices, the model parameterization should be further refined.

,

Den snabba utvecklingen och urbaniseringen i stora delar av Kina har ett flertal
konsekvenser för miljön. Yangtzedeltats ytvatten är till stor del eutrofierade, delvis
p.g.a. diffusa förluster från jordbruket. I denna studie har kväve- och, till viss del,
fosforflöden och förluster från två odlingsrutor i ett intensivt odlat grönsaksfält i ett
tätortsnära område i Nanjing, med hög tillförsel av organiskt gödsel, undersökts med
hjälp av den fältskaliga simuleringsmodellen GLEAMS. GLEAMS parametriserades
och kalibrerades mot mätvärden av jordens vatten- och kväveinnehåll. Ett scenario med
minskad kvävetillförsel simulerades sedan.
Simuleringen av vattenhalten i de olika horisonterna var inte utmärkt. Den simulerade
mängden mineralkväve i marken var avsevärt lägre än den uppmätta. Detta kan bero på
en felaktig simulering av mineraliseringen av organiskt kväve eller en för långsam
nedbrytning av gödsel. Det är också möjligt att felen i vattensimuleringarna bidrog till
underskattningen av mängden mineralkväve i marken. Simuleringarna på de båda
odlingsrutorna gav liknande resultat, förutom att ruta B hade 20% större förluster av N
via simulerad erosion och läckage. För fortsatt simulering av alternativa odlingsmetoder
bör modellens parametrisering förbättras, särskilt vad avser parametrar kopplade till
gödselns mineralisering.

Main title:Modelling nitrogen flows in peri-urban vegetable field plots in Nanjing, China
Authors:Berg, Josefin
Supervisor:Larsson, Martin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UPTEC. W
Volume/Sequential designation:05 039
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NY006 Aquatic and Environmental Engineering Programme 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:nitrogen, peri-urban agriculture, GLEAMS model, Yangtze delta, Nanjing, China, manure
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7813
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7813
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil chemistry and physics
Language:English
Deposited On:13 Oct 2017 09:32
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 09:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics