Home About Browse Search
Svenska


Wikström, Camilla, 2005. Fruktsamhet och fruktsamhetsproblem hos chow-chow : en inledande studie över situationen i Sverige. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
247kB

Abstract

The chow-chow breed is considered to have a low fertility and this report is an in
depth study of the reproductive functions of this breed in Sweden. Only 53 % of
the Chow-chow matings results in litters. Previous studies of other breeds in
commercial kennels shows mating results around 85-90 %, but this has not been
investigated in hobby kennels and most Chow-chows which are bred from in
Sweden, are kept as family pets.
Contrary to most other breeds, Chow-chows show a seasonal reproductive pattern
and most litters are born in the autumn. The influence of the month of mating on
pregnancy rate and litter size was found to be not significant, but can be
considered a trend.
Thirty-nine females with previous known fertility problems where studied. Some
of them had reached puberty extremely early, at an age between 4-5 months, and
many of the bitches showed great fluctuations in intervals between oestrus cycles.
Some of the females showed abnormalities such as very short oestrus intervals of only 2-3 months, probably without ovulating. One bitch was mated between days
4-18 in the heat, which is extreme. One bitch varied in length of the heat with 1-4
weeks. Some of the bitches did not accept any male as mating partner, which is a
primitive and natural behaviour for canines.
The semen quality of four Chow-chow males was evaluated every third month
during a year. No seasonal variation in semen quality was noted. However, the
quality varied greatly in each individual male between the sampling occasions.
Deviations from the normal reproductive pattern of both females and males in the
study are exemplified and suggestions of measures and further investigations are
given in the report.

,

Chow-chow anses av uppfödare ha problem med fruktsamheten. Vår
undersökning visar att detta stämmer men att uttrycken för problemen är flera och
att det inte föreligger någon enskild faktor som lätt kan identifieras och åtgärdas.
Parningsresultatet är lågt, endast 53 % av parningarna leder till en valpkull.
Kullstorleken förefaller också liten med tanke på rasens kroppsstorlek.
Flera av de tikar som ingår i studien har mycket tidig pubertet, och för många
varierar löpningsintervallen anmärkningsvärt mycket. Några visar
löpningsstörningar med extremt korta intervall och sannolikt utebliven
ägglossning, och i ett fall extremt lång mottaglig period i löpningen. I några fall
anges släktproblem. Även den normala avvikelsen delad löpning (split östrus)
verkar förekomma hos några av tikarna. Parning vid optimal tidpunkt kanske kan
resultera i något större kullar. För att pricka in optimal parningstid
rekommenderas progesteronprov.
Rasen har liksom basenji ett säsongsmässigt reproduktionsmönster och tvärt emot
övriga raser sammanräknade är bästa parningsresultatet på hösten och det sämsta
på våren. Kanske kan parningsresultatet hos chow-chow förbättras något om detta
beaktas.
För att undvika att problemen med att stora avvikelser från det normala
löpningsmönstret sprids i rasen så bör problemtikar uteslutas från avel, eftersom
man kan misstänka att det föreligger en genetisk disposition för den här typen av
störningar. Bedöms tikarna ändå vara så värdefulla att avel kan motiveras, bör
man vara extra noga med att välja hanhundar från väl fungerande linjer.
Preferenser verkar vara vanligt förekommande hos chow-chow, vilket är ett
normalt och ursprungligt beteende men påverkar möjligheten att få tiken dräktig.
Godtar inte tiken den hanhund som presenteras för henne, kan det löna sig att
prova med en annan hane.
Spermakvaliteten varierade markant mellan provtagningstillfällena för de fyra
hanhundar som ingick i den här undersökningen, vilket kan bero på såväl inre som
ytter faktorer. Någon säsongsmässig variation kunde inte ses hos dessa hanhundar,
men för att undersöka om det är vanligt i rasen att spermakvaliteten varierar vore
det värdefullt att undersöka ett större antal hanhundar i rasen över en längre tid.
Det är angeläget att uppfödarna för noggranna anteckningar om sina tikar, alltifrån
ålder vid första löpning, löpningsintervall, parningar (inklusive dagar i respektive
löpning), dräktighetstidens längd, valpning, valpningsproblem, och för
hanhundarna en detaljerad parningsjournal samt noteringar om t.ex sjukdomar och
andra relevanta uppgifter. Spermaprov bör också tas med viss regelbundenhet, och
ffa om mer än en tik har gått tom, efter parning.
En populationsgenetisk studie kan göras för att undersöka inavelsgrad och
släktskapsgrad inom rasen.

Main title:Fruktsamhet och fruktsamhetsproblem hos chow-chow
Subtitle:en inledande studie över situationen i Sverige
Authors:Wikström, Camilla
Supervisor:Linde-Forsberg, Catharina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:60
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:chow-chow, säsongsmässig reproduktion, fertilitetsproblem hos hund, fertilitet hos hund, reproduktion hos hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7828
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 11:42
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics