Home About Browse Search
Svenska


Bergström, Carin, 2005. Produktion av finfibrig ull genom avel och utfodring : inkorsning av merino i sveafårsbesättningar. SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
259kB

Abstract

To produce fine fibre wool as a complement to lamb meat production, Merino and Svea sheep are currently being crossbred in the county of Jämtland. The aim of this study was to evaluate growth and wool quality of the first crossbred lambs. In addition, a literature study about nutritional effects on wool production has been carried out.

The literature study showed that fine fibre wool should foremost be achieved through directed breeding. Nutritional requirements of the sheep at different stages of production should determine their feeding.

The project included animals from five different farms. Crossing Svea ewes with Merino rams produced a total of 40 lambs. There were also three control groups with Svea lambs and one group with crossbred lambs of Svea/Swedish Finewool Breed. Lamb weights were registered at different ages. Fibre length measurements and wool samples for fibre diameter analysis were taken twice from the crossbred lambs. After shearing, the wool was weighed and cleanliness was estimated.

Crossing with Merino produced smaller lambs. The mean corrected weight of the Merino crossbred lambs was 32 kg while the Svea lambs weighed 36,5 kg. This is, however, not a problem as the Svea sheep are considered larger than need be. There was no difference between the fibre diameter of the lambs at the two times of measurement. Their fibre diameter was also smaller than the mean value of their parents. This simplifies handling of the wool after shearing. The wool can be sorted with the assumption that the fibre diameter is equal or less than that of the parent mean. Due to possible faults in the lambs' wool, fibre analysis should still be done. Wool samples can be taken at 110 days of age.

At 150 days of age the wool length of the Merino crossbred lambs had exceeded 6 cm, whereafter shearing can be recommended. The amount of wool varied between 0,7 kg and 2,9 kg. The Finewool crossbred lambs had longer wool fibre but lower total amounts of wool. Crossing with Merino lead to shorter wool fibres but a denser wool coat and consequently a higher yield.

The environment in which the Merino crossbreds were kept also affected wool quality. The animals should be kept under roof before shearing, and straw should not be spread over them.

,

Korsningsavel med merino- och sveafår pågår i Jämtlands län. Detta ska ge finfibrig ull som ett komplement till lammköttsproduktionen. Denna studies syfte är att utvärdera de första korsningslammens tillväxt och ullkvalitet. En litteraturstudie har också gjorts om utfodringens inverkan på ullen.
I litteraturstudien framkom att finfibrig ull främst bör åstadkommas genom avelsarbete. Djurens utfodring styrs bäst utifrån näringsbehovet vid aktuellt produktionsstadium.
Djuren som ingick i projektet fanns i fem besättningar. Sveatackor korsades med merinobaggar vilket resulterade i 40 korsningslamm. Det fanns tre kontrollgrupper med svealamm och en grupp med korsningslamm svea/finull. Lammens vikter registrerades vid olika åldrar. Ullprover togs på korsningslammen i två omgångar för analys av fiberdiameter (mikrontal), längden mättes också. Efter klippning vägdes ullen och renheten bedömdes.
Inkorsning av merino visade sig medföra mindre lamm. Medelvärdet för merinokorsningslammens korrigerade vikt var 32 kg medan svealammens var 36,5 kg. Detta är dock inte ett problem då sveafåren i dag anses onödigt stora. Lammullens fiberdiameter var likvärdig vid båda tillfällen. Den var också lägre än medelvärdet för föräldrarna. Detta underlättar tillvaratagandet av ullen efter klippning. Genom att utgå från att mikrontalet åtminstone inte är större än föräldramedelvärdet kan ullen sorteras utifrån det. På grund av eventuella ullfel bör fiberanalys ändå göras, detta prov kan tas vid 110 dagars ålder.
Vid 150 dagars ålder hade merinokorsningslammens ullängd överskridit sex centimeter, klippning därefter kan därför rekommenderas. Mängden ull varierade mellan 0,7 kg och 2,9 kg. Finullskorsningslammen hade längre ullfibrer men mindre mängd ull. Inkorsning av merino leder till kortare ullfibrer men en tätare ullfäll och därmed högre ullavkastning.
Miljön visade sig påverka merinokorsningsullens kvalitet. Djuren bör hållas under tak tiden före klippning. Skonsamma strösystem rekommenderas, där strån inte sprids över djuren.

Main title:Produktion av finfibrig ull genom avel och utfodring
Subtitle:inkorsning av merino i sveafårsbesättningar
Authors:Bergström, Carin
Supervisor:Bernes, Gun
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Röbäcksdalen meddelar : rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:2005:3
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:lamm, merino, svea, ullkvalitet, tillväxt, korsningsavel, utfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7832
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7832
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Processing of non-food or non-feed agricultural products
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 08:00
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 08:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics