Home About Browse Search
Svenska


Tingbö, Marianne, 2005. Termografisk undersökning med samtidig analys av rektaltemperatur, hjärtfrekvens, psykiska reaktioner och specifika blodparametrar av häst som behandlats med vibrationsboxen Vitafloor. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img] PDF
263kB

Abstract

A number of studies in human medicine has documented positive effects of whole
body vibration treatment in humans. The Vitafloor system, witch is based on
treatment of horses with vibration, has the purpose to be used in training of
healthy horses and as rehabilitation for horses with injuries in their musculosceletal
system.
The purpose of this study was to analyse what happens with a clinically healthy
horse during treatment with Vitafloor. The methods used is mainly thermography
before and after treatment, but also blood samples, measurement of rectal
temperature, heart rate, clinical examination and observation of psychic reactions
has been done.
Statistic significant changes in skin temperature in hoofs and fetlocks of front legs
has been observed after treatment with Vitafloor. Analyzing of the blood samples
showed a tendency for decrease in Kalium, and two of the horses had changes in
CK. No negative effect has been observed with the treatment of horses with
Vitafloor, and the horses seems to like the treatment.

,

Ett flertal studier inom humanmedicinen har på senare tid dokumenterat positiva
effekter av vibrationsbehandling på människa. Vitafloor systemet, som baseras på
helkropps-vibrationsbehandling av häst, har som syfte att användas vid träning av
friska hästar och vid rehabilitering av hästar med olika problem associerade till
rörelseapparaten.
Syftet med föreliggande arbete har varit att analysera vad som händer fysiologisk
med klinisk friska hästar som behandlas med Vitafloor. Analysmetoderna som har
använts är termografi före och efter behandling, mätning av vissa blodparametrar
(CK, Fosfat, Na, K, Cl, Hb, EVF, LPK, Neutrofiler, Eosinofiler, Lymfocyter,
Monocyter och Basofiler) rektaltemperatur, hjärtfrekvens, samt klinisk
undersökning och observation av hästarnas psykiska reaktioner.
Statistisk signifikanta ändringar i hudtemperatur i kotorna och hovarna på
frambenen har observerats hos hästarna efter behandling med Vitafloor.
Vid analysering av blodprov visar kalium en tendens att gå ner, och två av
hästarna hade ändringar i CK som är värd att nämna. Ingen negativa effekter har
observerats vid användning av Vitafloor och hästarna ser ut att tycka om
vibrationsbehandlingen.

Main title:Termografisk undersökning med samtidig analys av rektaltemperatur, hjärtfrekvens, psykiska reaktioner och specifika blodparametrar av häst som behandlats med vibrationsboxen Vitafloor
Authors:Tingbö, Marianne
Supervisor:Broström, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:54
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:termografi, häst, vibrationsbehandling, vitafloor, vibration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7860
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7860
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 10:56
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 10:56

Repository Staff Only: item control page