Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Katarina, 2005. Prevalens av osteochondros hos avkommor efter svenska halvblodshingstar : en retrospektiv tvärsnittstudie utförd med hjälp av rutinmässigt insamlade klinikdata från röntgade hästar vid ett svenskt djursjukhus. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
507kB

Abstract

The main purpose of this study was to study the heredity of osteochondrosis (OC) in fetlock-, hock- or stifle joints within the Swedish half-bred population, using data from the regional animal hospital in Helsingborg.

A large number of horses with clinical symptoms, for example lameness, are radiographed every year at the regional animal hospital in Helsingborg. In addition, many clinically healthy horses are radiographed in order to be sold (inspection radiographed / export radiographed). This study is based on electronically stored data from horses in both of these groups of patients that underwent joint radiography at the regional hospital in Helsingborg during the years 1992-1999. The first file (inspection file) contained 1035 observations from 983 horses that had their fetlock-, hock - or stifle joints radiographed for inspection or export. The other file (clinical file) contained 6121 observations from 3800 horses that were radiographed due to clinical symptoms in the fetlock-, stifle or hock joints. Mainly horses with known fathers or maternal grandfathers were used in this study. For the fetlock joints 715 observations (horses) for fathers and 632 observations for maternal grandfathers from the inspection file were used and 1454 observations for fathers and 1218 observations for maternal grandfathers from the clinical file were used.

There was one stallion in the inspection file that statistically significantly deviated from the average with respect to osteochondrosis in the fetlock joints in the offspring. Also in the data from the file of horses with clinical symptoms this stallion deviated statistically significantly from the average. A high prevalence of osteochondrosis in the fetlock joint of the second generation offspring in both of the files was passed on by the maternal grandfather of this stallion. The same maternal grandfather is a paternal grandfather of another stallion that passes on a lot of osteochondrosis in the clinic file. This indicates that osteochondrosis in the fetlock joint can be passed on by the maternal as well as the paternal grandfather.

Another two stallions in the clinic file pass on a high prevalence of ostechondrosis in the fetlock joint. Apart from the high prevalence of ostechondrosis in the fetlock joint, one of the stallions pass on the highest prevalence of osteochondrosis in the stifle joint and the other stallion passes on the highest prevalence of ostechondrosis in the hock joint. This indicates that the same individual can pass on osteochondrosis in different specific joints.

,

Huvudsyftet med denna studie var att studera ärfligheten av osteochondros (OC) i kot-, has- eller knäled, inom den svenska halvblodspopulationen med hjälp av uppgifter från regiondjursjukhuset i Helsingborg.
På regiondjursjukhuset i Helsingborg röntgas årligen ett stort antal hästar i samband med kliniska symtom på sjukdom ex. hälta. Många kliniskt friska hästar röntgas även i samband med försäljning (besiktningsröntgen / exportröntgen). Detta arbete baseras på elektroniskt lagrade data från hästar i båda dessa patientgrupper som ledröntgats på regiondjursjukhuset i Helsingborg under åren 1992-1999. Den första filen (besiktningsfilen) innehöll 1035 observationer från 983 hästar som besiktningsröntgats eller exportröntgats i kota, has och / eller knä- leder. Den andra filen (klinikfilen) innehöll 6121 observationer från 3800 hästar som röntgats på grund av kliniska symtom i kota, has, och / eller knäleder. I innevarande studie användes främst de hästar med fader och / eller morfader angiven. För exempelvis kotleder användes för fader 715 observationer (hästar) och för morfader 632 observationer från besiktningsfilen och för fader 1454 observationer och för morfader 1218 observatoner från klinikfilen.
Utifrån materialet i besiktningsfilen är det en hingst som skiljer sig statistiskt signifikant från genomsnittet med avseende på OC i kotlederna hos avkomman. Denna hingst utmärker sig även i materialet från hästar med kliniska symtom. Morfadern till denna hingst nedärver hög prevalens av kotledsosteochondros till andragenerationsavkomman i bägge materialen. Samma morfader är farfader till en annan hingst som nedärver mycket kotledsosteochondros i klinikfilen. Detta samband ger indikationer på att kotledsosteochondros kan nedärvas från både fadern och morfadern.
Ytterligare två andra hingstar i klinikfilen nedärver hög prevalens av kotledsosteochondros. Förutom den höga prevalensen av kotledsosteochondros nedärver den ena av dem den högsta prevalensen av knäledsosteochondros och den andra av dem den högsta prevalensen av hasledsosteochondros. Detta indikerar att en och samma individ kan nedärva osteochondros i olika specifika leder.

Main title:Prevalens av osteochondros hos avkommor efter svenska halvblodshingstar
Subtitle:en retrospektiv tvärsnittstudie utförd med hjälp av rutinmässigt insamlade klinikdata från röntgade hästar vid ett svenskt djursjukhus
Authors:Johansson, Katarina
Supervisor:Egenvall, Agneta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:27
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:osteochondros
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7868
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7868
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 11:24
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 11:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics