Home About Browse Search
Svenska


Santesson, Malin, 2005. Induktion av persisterande gulkropp hos sto : en framtida metod för att dämpa brunstrelaterade störningar?. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
264kB

Abstract

This article starts with a review of the literature regarding the normal reproductive physiology of the mare, normal luteolysis, different causes of prolonged luteal phase and theories behind these. The article also presents a study where it was examined if treatment with human choriongonadotropic hormone (hCG) during the luteal phase induces prolonged luteal phase in mares, thus preventing estrus. The study consisted of two parts: one intensive study of eight mares at the former Department of Obstetrics and Gynaecology at SLU, Uppsala, Sweden and one field study of seven mares at a stud farm 70 km north of Uppsala. The mares in the intensive study were divided in two groups: one with four mares that were injected with hCG in luteal phase when they had a follicle of minimum 30 mm and a second group with four mares that were injected with sodium chloride at the same time. These mares were examined with ultrasonography and blood samples. The blood samples were analyzed for progesterone with a solid phase radioimmunoassay. In the field study only two mares were injected with NaCl and the remaining with hCG. These mares were only observed by ultrasonography and only during a short period after treatment.

The study showed that there are several limitations with this kind of treatment to prevent estrus in mares. Only two of the mares in the intensive study treated with hCG showed prolonged luteal activity. Also two of the mares in the field study had signs of a prolonged luteal phase, but this was never confirmed with plasma analysis for progesterone. Some of the mares seldom or never had follicles > 30 mm during luteal phase and those that were treated with hCG and had follicles < 30 mm did not ovulate. Furthermore, if hCG was injected too early in the luteal phase, no ovulations occurred. One mare did ovulate, but the corpus luteum of that ovulation disappeared during luteolysis a few days later.
In conclusion, this method to prevent estrous in mares works if you give hCG to mares day 11 or later post ovulation and if there is a follicle of a minimum 30 mm and that this follicle is mature to ovulate.

,

Uppsatsen börjar med en sammanställning av litteratur som tar upp stons normala
reproduktionsfysiologi, normal luteolys och olika orsaker till förlängd lutealfas. I
uppsatsen redovisas också en studie där det undersökts om behandling med
humant choriongonadotropin (hCG) under lutealfas hos ston orsakar en förlängd
lutealfas och på så sätt förhindrar brunst. Studien bestod av två delar: en
intensivstudie av åtta ston på f.d. institutionen för obstetrik och gynekologi
(numera institutionen för kliniska vetenskaper), SLU, Uppsala och en fältstudie av
sju ston på ett stuteri sju mil norr om Uppsala. De ston som ingick i
intensivstudien delades in i en försöksgrupp som injicerades med hCG under
lutealfas när de hade en follikel > 30 mm och en kontrollgrupp som injicerades
med NaCl. Stona undersöktes med ultraljud och blodprover, som analyserades för
progesteron. I fältstudien injicerads endast två ston med NaCl, övriga ston fick
hCG. Dessa ston studerades med ultraljud under en kortare period efter
injektionen.
Studien visar att det finns ett antal begränsningar med denna behandlingsmetod
med hCG för att förhindra brunst. Endast två av de behandlade stona i
intensivstudien visade en förlängd lutealfas. Två av stona i fältstudien visade
också symptom på förlängd lutealfas, men detta konfirmerades aldrig med
blodprover för analys av progesteron. Några av stona fick aldrig folliklar > 30 mm
under lutealfas och de ston med folliklar < 30 mm, som behandlades med hCG
ovulerade inte. Inte heller inträffade ovulation om hCG gavs för tidigt under
lutealfasen. Ett sto ovulerade tidigt i lutealfas, men den bildade gulkroppen
försvann ett par dagar senare i samband med luteolys.
Slutsatsen av studien blir att denna metod för att förhindra brunst fungerar om
hCG ges till stona dag 11 eller senare post ovulation och om de då har en follikel
som är > 30 mm, samt att denna follikel är mogen för ovulation.

Main title:Induktion av persisterande gulkropp hos sto
Subtitle:en framtida metod för att dämpa brunstrelaterade störningar?
Authors:Santesson, Malin
Supervisor:Kindahl, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:47
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:persisterande gulkropp, hCG, sto, brunstrelaterade störningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7869
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7869
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 11:26
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 11:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics