Home About Browse Search
Svenska


Wejdmark, Ann-Katrin, 2009. Effekt av utfodring och motion för utveckling av diabetes mellitus hos gråhund och jämthund. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
172kB

Abstract

This study is a follow up of a pilot study made 2004, that evaluated feeding, exercise and weight as possible risk factors for developing any kind of diabetes in dogs. We have selected our material for a certain kind of DM that exists among Norwegian and Swedish elkhounds. These breeds are among the most common breeds affected by diabetes and this kind of DM almost exclusively affects intact bitches.

We performed a case- control study where the owners were interviewed over the phone. The owners of a total of 48 case dogs and 58 control dogs were contacted. The questions for the cases focused on the time before the diagnosis and the questions for the control dogs focused on the dog´s adult life. No significant differences were found between the two breeds and we could therefore treat them as one group.

We noticed significant effect on feeding (p<0,05). Dogs that were fed leftovers every day were 3-4 times more likely to develop DM than dogs that only got dry food. We noticed borderline significance for overweight (p=0,053) and we found significance between feeding habits and overweight (p<0,05). Dogs that were fed leftovers every day were 2,5 times more likely to be overweight. We also noticed significant effect on exercise (p<0,05). The dogs were split into two groups, dogs trained with high intensity and dogs exercise with low intensity. The dogs in the low intensity group were 4-5 times more likely to develop DM. If the training consisted of more than 40 percent, the dog was less likely to develop DM (p<0,05).

In future studies there should be an evaluation of the quantity of the exercise and also a study of the connection with genetic factors as a risk for developing DM.

,

Syftet med projektet var att i en fördjupad studie göra en uppföljning av den pilotstudie som utfördes som ett examensarbete 2004. I den utvärderades utfodring, motion och hull som möjliga predisponerande faktorer för att utveckla någon form av DM hos hund. Vi har i denna studie selekterat materialet för en särskild form av DM som förekommer i raserna gråhund och jämthund. Dessa raser tillhör de som oftast drabbas av diabetes och det är nästan uteslutande tikar som drabbas.
Vi genomförde en fall-, kontrollstudie, där hundägarna intevjuades via telefon. Totalt kontaktades ägarna till 48 fallhundar och 58 kontrollhundar. Fallhundsägarnas frågor var fokuserade på tiden före hundens diagnos och kontrollhundsägarnas frågor var fokuserade på hundens vuxna liv. Ingen signifikant skillnad sågs mellan raserna och vi kunde därför hantera hundarna som en grupp.
Vi såg en signifikant effekt av utfodringen (p<0,05). Hundar som får matrester varje dag löper 3-4 ggr större risk att utveckla DM än de som enbart får torrfoder. Vi fick gränsvärde på signifikans på effkten av övervikt (p=0,053), och det var signifikant effekt av utfodring på uppgiven övervikt. Hundar som får matrester varje dag löper 2,5 ggr större risk att vara överviktiga. Vi såg en signifikant effekt av motion (p<0,05). Hundarna delades in i två grupper, högintensivt tränade hundar och lågintensivt tränade hundar. Hundarna som var lågintensivt tränade löper 4-5 ggr högre risk att utveckla DM än de som i högre grad var högintensivt tränade. Hundar vars träning består av ≥40% högintensiv träning har signifikant lägre risk att utveckla DM (p<0,05).
I framtida studier bör man utvärdera en kvantifiering av motionen och även sambandet med genetiska faktorer för uppkomsten av DM.

Main title:Effekt av utfodring och motion för utveckling av diabetes mellitus hos gråhund och jämthund
Authors:Wejdmark, Ann-Katrin
Supervisor:Hedhammar, Åke
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:35
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:diabetes, utfodring, motion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7871
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7871
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 11:33
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 11:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics