Home About Browse Search
Svenska


Ekman, Emma, 2009. Restriktiv kardiomyopati hos en familj birmakatter. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Cardiomyopathy is the most common type of cardiac disease in the cat. Restrictive cardiomyopathy (RCM) is comparably uncommon and only a few studies have been conducted in this disease. The purpose of this study was to examine the presence and inheritance pattern of RCM in a family of Birman cats. The family comprised 177 known cats. 107 of these cats were examined by echocardiography, 23 of the cats died/were euthanized and a diagnosis could be established post mortem. Out of the examined cats, 18 were diagnosed with RCM, 4 of them with strong suspicion of RCM, 10 equivocals (borderline cases), 4 with HCM, and 2 with aortic stenosis. Remaining cats were classified as free from cardiac disease at the time of examination. The age of diseased cats were between 10 months and 9 years. No sex predilection could be observed. The study indicates that genetic factors contribute to disease development. The mode of inheritance could not be fully characterized, but a dominant mode of inheritance could most certainly be ruled out. The results suggest a recessive inheritance pattern, possibly with codominance or incomplete penetrance. In absence of a gene test, breeding should be avoided in diseased individuals and their siblings, offspring and parents. Breeding should be sparse in cases where RCM has not been confirmed but suspicious signs are present.

,

Kardiomyopatier är den vanligaste typen av hjärtsjukdom hos katt. Restriktiv kardiomyopati (RCM)
är relativt ovanlig och det finns endast ett fåtal studier om denna sjukdom. Målet med detta arbete
var att undersöka förekomst av och nedärvningsmönster för RCM hos en familj birmakatter.
Familjen omfattade 177 kända katter ur samma familj. Av dessa undersöktes 107 katter med
ekokardiografi, 23 av katterna dog/avlivades och diagnos kunde ställas post mortem. Av de
undersökta katterna fanns 18 stycken drabbade av RCM, 4 stycken med stark misstänkt RCM, 10
stycken equivocala (gränsfall), 4 stycken med HCM och 2 stycken med aortastenos. Övriga katter
klassificerades som friska med avseende på hjärtsjukdomar vid undersökningstillfället. Ålder på
drabbade katter låg mellan 10 månader och 9 år. Ingen könspredilektion kunde ses. Studien visade
att ärftlighet föreligger. Nedärvningsmönstret kunde inte helt fastställas, men en dominant arvsgång
kunde med största sannolikhet uteslutas. Utfallet tyder på att en recessiv arvsgång är mest trolig,
eventuellt med codominans eller ofullständig penetrans. I frånvaro av ett gentest avråds tills vidare
från avel på sjuka individer samt på deras syskon, avkommor och föräldrar. Avel bör ske med
försiktighet hos de individer där diagnosen RCM ej säkert kunnat fastställas men där misstänkta
fynd föreligger.

Main title:Restriktiv kardiomyopati hos en familj birmakatter
Authors:Ekman, Emma
Supervisor:Häggström, Jens
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:31
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hjärtsvikt, hjärtfel, restriktiv, kardiomyopati, birma, RCM, ultraljud, hjärta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7872
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7872
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 11:35
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 11:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics