Home About Browse Search
Svenska


Sannö, Axel, 2009. Evidence of Anaplasma phagocytophilum infection in an island population of Scandinavian moose (Alces alces) in the South-eastern Sweden. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
120kB

Abstract

In the second half of the 1990's the moose population on the island Öland declined drastically and the hunters decided to completely stop hunting for moose for a number of years. When the hunting commenced the hunters found the slaughter weights to be lower than expected and the number of calves were also low. The hunters then contacted the Swedish National Veterinary Institute who then initiated a project which this report is a part of.

Samples from a total of 40 moose was collected, 32 out of 33 sampled moose were positive for antibodies against Anaplasma phagocytophilum and 4 out of 36 samples were positive by PCR for Ananplasma phagocytophilum. Out of these three were calves and one was a female yearling.

Reported slaughter weights for calves were low and the number of observed calves per adult female were half compared to the mainland. This survey indicates that infection with Anaplasma phagocytophilum constitutes a contributing cause for the low number of observed calves in the moose population on the island of Öland.

,

Under senare delen av 90-talet minskade älgstammen på Öland drastiskt och
jägarna valde då gemensamt att helt avstå jakt under ett antal år. När jakten
återupptogs upplevde jägarna att kalvarna var få till antalet och hade låga
slaktvikter. De kontaktade då SVA som inledde ett projekt med omfattande
provtagning. Detta arbete är en del av detta projekt.
Prover från totalt 40 älgar samlades in, 32 av 33 provtagna älgar visade på
antikroppar mot Anaplasma phagocytophilum medan 4 av 36 provtagna var PCRpositiva
för Anaplasma phagocytophilum. Av dessa var tre kalvar och en var en
kviga.
De slaktvikter som rapporterades in för kalv visade på låga siffror och antalet
observerade kalvar per vuxet hondjur var hälften av vad som observerats på
fastlandet. Denna undersökning pekar på att infektion med kan vara en bidragande
orsak till det låga antalet observerade kalvar hos älgpopulationen på Öland.

Main title:Evidence of Anaplasma phagocytophilum infection in an island population of Scandinavian moose (Alces alces) in the South-eastern Sweden
Authors:Sannö, Axel
Supervisor:Alenius, Stefan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:29
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:anaplamsa phagocytophilum, moose (Alces alces), tic-borne fever
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7874
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7874
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:16 Oct 2017 11:42
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 11:42

Repository Staff Only: item control page