Home About Browse Search
Svenska


Österdahl, John, 2008. Utvärdering av autologt konditionerat serum. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
130kB

Abstract

Joint injury (inflammation) or osteoarthritis is the most common cause of poor performance in the athletic horse. Osteoarthritis is the ensuing degeneration of joint cartilage due to inflammation/injury. The single most important factor in the inflammation cascade of joint injuries is interleukin-1 (IL-1). Until recently, these injuries have been treated with products like hyaluronic acid, cortisone and polysulphated glycosaminoglycans (PSGAG).

Several studies have not been able to demonstrate a significant difference in the clinical improvement of joint injuries treated with hyaluronic acid or PSGAG and saline. Cortisone is a potent-inflammatory agent that may on the other hand delay injury repair and has a catabolic effect on joint cartilage.

Autologous conditioned serum (ACS, trade name; Irap) is a therapeutic method where the horse's own blood is used to create an anti-inflammatory "soup", containing mainly interleukin-1 receptor protein antagonists. The theoretic basis for the use of ACS in inflamed joints is sound, as well as the results of clinical trails where Irap have been tested against hyaluronic acid and saline.

In this clinical survey, Irap was compared with hyaluronic acid and PSGAG in two groups of ten intermediate level jumping horses at two equine clinics. The horses included in this survey were not responsive to treatment with hyaluronic acid or PSGAG and subsequently treated with Irap. A measure for successful treatment with Irap was the return to normal performance three month post treatment.

Seven of ten and ten of ten horses returned to full activity after three month post treatment with Irap that had not responded to hyaluronic acid or PSGAG.

This survey indicates that Irap is well worth further investigation as a therapeutic model of osteoarthritis/osteoarthrosis in the athletic horse.

,

Största anledningen till prestationsnedsättning hos sporthästar idag är osteoartrit.
Artritens förlängning, osteoartros, karaktäriseras av nedbrytning av ledbrosket.
Interleukin-1 (IL-1) anses vara den enskilt viktigaste faktorn i
inflammationskaskaden som leder till ledbroskdegeneration. Dessa skador har
fram tills idag i princip behandlats med produkter som kortison, hyaluronsyra och
polysulfaterad glykosaminoglykaner (PSGAG).
Vid ledbehandling så har inga signifikanta skillnader i effekt kunnat påvisas
mellan PSGAG, hyaluronsyra och koksalt. Kortison har däremot i vissa fall
kunnat fördröja läkeprocessen samt ha en katabol effekt på ledbrosket.
Autologt konditionerat serum (ACS, handelsnamn häst; Irap) är en autolog
behandlingsmetod där hästens eget blod inkuberas och cetrifugeras för att skapa
en immunologisk ”soppa” bestående främst av interleukin-1 receptor protein
antagonister. Det teoretiska stödet är starkt samt även de kliniska utfallen i flera
studier där metoden har jämförts mot hyaluronsyra och koksalt.
I den här uppsatsen jämfördes behandlingsutfallet av Irap på hopphästar, med en
ålder av 6-14 år på en nivå från medelsvår och uppåt och som ej blivit bra efter
tidigare behandling av artrit/artros med PSGAG eller hyaluronsyra, vid två
veterinärpraktiker i mälardalen. Som mått på lyckad behandling var återgång till
sport efter tre månader.
Behandlingsresultaten vid de båda veterinärpraktikerna var att 70 % respektive
100 % av behandlade hästar återgick till sport.
Studiens resultat indikerar att det kan vara värt att vidare studera Irap som
behandlingsmodell för osteoartrit/osteoartros.

Main title:Utvärdering av autologt konditionerat serum
Authors:Österdahl, John
Supervisor:Johnston, Christopher
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:67
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:ACS, autologous conditioned serum, Irap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7878
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7878
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 06:13
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 06:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics