Home About Browse Search
Svenska


Junttila, Laura, 2009. Effekt av spädningsvätska på spermiemembranintegritet analyserad med NucleoCounter SP-100. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
698kB

Abstract

This study is a part of a larger project where the aim has been to evaluate different methods to assure the quality in stallion semen, due to the fact that some stallions in horse breeding have poor semen quality. The increased use of transport semen requires new methods to ensure good semen quality.

In this part of the project the viability and concentration in fresh and cooled semen was examined with NucleoCounter SP-100. A comparison between two different commercially available semen extenders, Kenney's and INRA 96, was made. The selection method Single Layer Centrifugation (SLC) was used in the study and the spermatozoal viability was compared between the selected and unselected semen. Since the NucleoCounter SP-100 is a relatively new machine a comparison was also made with flowcytometry regarding viability. Concentration measured with NucleoCounter SP-100 was compared by the use of manual counting with the Bürker chamber.

The results show that no statistical difference was detected between the two different extenders regarding spermatozoal viability. On the other hand SLC had a statistically positive effect on the viability of the spermatozoa over time (p < 0,0001). A significant interaction was noticed between semen extender (Kenney's och INRA 96) and handling of semen (unselected and selected). Viability was best conserved in Kenney's selected and INRA 96 selected had the next best ability to conserve viability over time. Kenney's unselected had the lowest result of viability over time.

The comparison between NucleoCounter SP-100 and flowcytometry regarding spermatozoal viability didn't show any correlation. In this part of the study only 19 ejaculates were included and a greater number of stallions and ejaculates should be used for more accurate results.

Concerning the concentration measurement, the NucleoCounter SP-100 correlated very well with Bürker chamber (r = 0,93) and the significance was high
(p < 0,0001).

The results show that SLC has a good effect on sperm viability over time while choice of semen extender does not have any significant effect. NucleoCounter SP-100 could be used at the studs for concentration measurement but regarding viability, a larger study should be made to evaluate the NucleoCounter machine.

,

Denna studie är en del av ett större projekt vars syfte har varit att undersöka metoder
för att kunna kvalitetssäkra hingstsperma. Orsaken till detta är att en del hingstar som
används inom hästaveln har nedsatt spermakvalitet. I och med den ökade användning
av transportsperma krävs nya metoder för att kunna säkerställa spermans kvalitet.
I detta delprojekt undersöktes viabiliteten och koncentrationen hos färsk och kyld
sperma med NucleoCounter SP-100. En jämförelse av två olika kommersiellt
tillgängliga spädningsvätskor, Kenney’s och INRA 96, gjordes. Selektionsmetoden
Single Layer Centrifugation (SLC) innefattades i studien och viabilitet jämfördes i de
selekterade ejakulaten med de oselekterade. Eftersom NucleoCounter SP-100 är en
relativt ny apparat gjordes en jämförelse mellan denna och flödescytometri
beträffande viabilitet. Koncentration uppmätt med NucleoCounter SP-100 jämfördes
med Bürkerkammar-metoden.
Resultaten visade att det inte förelåg någon statistisk skillnad i hur väl viabiliteten
bevarades i de olika spädningsvätskorna. Däremot hade SLC en statistiskt positiv
effekt på spermiernas viabilitet över tid (p < 0,0001). Ett signifikant samspel förelåg
mellan spädningsvätska (Kenney’s och INRA 96) och behandling (oselekterad och
selekterad). Viabiliteten bevarades bäst i Kenney’s selekterade och INRA 96
selekterade hade näst bäst förmåga att bevara viabilitet över tid. Sämst förmåga hade
Kenney’s oselekterade.
Jämförelsen av NucleoCounter SP-100 med flödescytometri vad gäller
spermieviabilitet visade ingen korrelation. I denna del av studien jämfördes enbart 19
ejakulat och ett större provmaterial behövs för att kunna få tillförlitliga resultat.
Beträffande koncentrationsmätning korrelerade NucleoCounter SP-100 mycket väl
med Bürkerkammare ( r = 0,93) och signifikansen var hög (p < 0,0001).
Resultaten visar att SLC har god effekt på spermiernas viabilitet över tid, medan val
av spädningsvätska inte har någon signifikant effekt. NucleoCounter SP-100 skulle
mycket väl kunna användas på stuterier för koncentrationsbestämning men
beträffande viabilitetsmätning krävs ett större studiematerial för utvärdering av
apparaten.

Main title:Effekt av spädningsvätska på spermiemembranintegritet analyserad med NucleoCounter SP-100
Authors:Junttila, Laura
Supervisor:Dalin, Anne-Marie
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:21
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:spermiemembranintegritet, INRA 96, Kenneys, Single Layer Centrifugation, viabilitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7886
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7886
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 06:43
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 06:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics