Home About Browse Search
Svenska


Wahnström, Maria, 2008. Förekomst av leukocyter i råsperma hos semingaltar. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
843kB

Abstract

Detection of leukocytes in semen from boars is part of the routine control of semen quality. Leukocytes in semen can cause damage to spermatozoa that leads to impaired fertilization. In the artificial insemination (AI) industry there are standard routines for the quality control of the boars and of the neat semen before use. Since 2001, Quality Genetics has not done the leukocyte examination on semen samples from boars which are used for the production of pigs for slaughter.

The purpose of this study was to investigate the occurrence of leukocytes in semen from AI-boars. The questions addressed were whether there are boars that have leukocytes in their semen and how frequently it occurs and, moreover, if there are differences between breeds, or even between individuals whose semen was checked before use in AI-dose production compared to those which were not.

The study included a total of 135 AI-boars, of which 67 were Hampshire, 35 Yorkshire and 33 Landrace, all belonging to Quality Genetics AI-station in Hållsta. The period of sampling was from 1st January until 31st August, 2008. The semen collections were done by staff at the AI-station according to their regular routines. A smear was prepared using an aliquot of neat semen from each ejaculate. The smears were stained with Papanicolau stain and examined by light microscopy.

The results of the study confirmed that there are boars that have leukocytes in their semen. In the first screening there were 23 boars (17%) showing leukocytes in their semen. However, the majority of the boars had only a few leukocytes. When a new examination was done following a positive test, the number of leukocytes was reduced. Subdivided by breed, leukocytes were found most commonly in Hampshire, followed by Landrace, while they were rare in the semen of Yorkshire boars. Hampshire boars that are not normally tested showed a higher incidence of leukocytes in their semen than the boars which are routinely tested.

Most of the studies of leukocytes in semen and their effects are done in men, but the test could be useful in the pig AI-industry. The research on leukocytes is complicated and there are different opinions about their effects on sperm quality. Furthermore, it is difficult to define the origin of the leukocytes. Leukocytes produce a large amount of reactive oxygen species (ROS), which have a negative effect on the fertilizing ability of the spermatozoa. When diagnosing leukocytes in semen from men, the recommended method is peroxidase-staining: It is possible that this method could facilitate the analysis of boar semen in the swine AI-industry.

According to the result in this study the recommendation is to do further analyses, investigating the presence of leukocytes from additional Hampshire boars during a longer period. The establishment of a broader database would enable an informed decision to be made on how the boars should be examined in the future before use in the production of AI-doses.

,

Påvisande av leukocyter i ejakulat är en del i bedömningen av spermakvalitet hos galt. Leukocyter i sperman kan orsaka skada på spermierna vilket leder till nedsatt befruktningsduglighet. Inom svinseminproduktionen finns utarbetade rutiner för kvalitetssäkring av spermadoserna. Sedan år 2001 kontrolleras dock inte leukocytförekomst rutinmässigt i sperma från Hampshiregaltar som används till produktion av slaktsvin hos det svenska seminföretaget Quality Genetics. Syftet med studien var att undersöka förekomst av leukocyter i sperma från semingaltar. Frågeställningen var om det finns galtar som har leukocyter i sperman och i så fall hur vanligt det är. Ytterligare frågeställningar var om det föreligger rasskillnader och om det finns skillnader mellan semingaltar som testats innan användning i semindosproduktion jämfört med dem som inte kontrollerats. I studien ingick totalt 135st semingaltar varav 67st Hampshire, 35st Yorkshire och 33st Lantras, samtliga tillhörande Quality Genetics, och uppstallade vid galtstationen i Hållsta. Provtagningsperioden var mellan 1/1 2008 - 31/8 2008. Spermasamlingen utfördes av personal vid galtstationen enligt gängse rutiner. Råsperma togs från respektive ejakulat, därefter gjordes vallutstryk som färgades enligt Papanicolaou, varpå förekomst av leukocyter undersöktes i ljusmikroskop. Resultatet av studien visar att det förekommer semingaltar som har leukocyter i sperman. Vid den första screeningen hade 23st (17 %) av galtarna leukocyter i sperman. Förekomsten av leukocyter var dock enstaka hos majoriteten av galtarna. Vid ny provtagning efter ett första positivt prov sjönk förekomsten av leukocyter vid andra provtagningen. Rasmässigt var leukocytförekomst vanligast hos Hampshire, därefter kom Lantras medan Yorkshire hade betydligt lägre förekomst. Vid jämförelse mellan tidigare rutintestade avelsgaltar (Lantras- samt Yorkshire) och Hampshiregaltar, som inte provtas rutinmässigt, tyder resultatet på att leukocytförekomst hos de tidigare otestade galtarna var högre. Mest forskning om leukocyter i sperma och dess effekter pågår på humansidan, men mycket av forskningsresultaten kan vara av nytta för svinseminproduktionen. Forskning om leukocyter i sperma är komplicerad och det finns olika uppfattningar om leukocyternas påverkan på spermakvalitén. Det är dessutom svårt att härleda varifrån i könsvägarna leukocyterna kommer. Leukocyter producerar en stor mängd fria radikaler (reactive oxygen species, ROS) och de har en negativ inverkan på spermiernas befruktningsförmåga. Vid diagnostisering av leukocytförekomst i humansperma är den rekommenderade metoden peroxidasfärgning, eventuellt skulle denna färgningsmetod underlätta bedömningen även inom svinseminproduktionen. Enligt resultatet i den här studien rekommenderas ytterligare analyser avseende leukocytförekomst hos fler Hampshiregaltar under en längre period. Detta ger en bredare grund för att fatta beslut om hur semingaltarna i framtiden ska undersökas innan användning i spermadosproduktion.

Main title:Förekomst av leukocyter i råsperma hos semingaltar
Authors:Wahnström, Maria
Supervisor:Bergqvist, Ann-Sofi
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:68
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:leukocyter, sperma, galt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7887
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7887
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 06:47
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 06:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics