Home About Browse Search
Svenska


Lindblad, Emma, 2009. Jämförande studie av normal ERG-svar hos tre olika hundraser. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
355kB

Abstract

The purpose of this study was to compare normal electroretinographies (ERGs) from three different canine breeds in order to evaluate if there were any marked similarities or differences between these breeds as to ERG responses. It is known that healthy dogs from different breeds but also dogs within the same breed but in different age categories may have different appearances of their ERG responses. This may be a problem when evaluating if an ERG is normal or not from a dog within a breed not previously examined. Because of this it is important to obtain normal values for each breed and age group in order to be able to use these for later comparisons of ERGs obtained from individuals affected with various retinal diseases.

In this study we have chosen to examine dogs within the three breeds: Labrador Retriever (LR), English Springer Spaniel (ESS) and Chinese Crested Dog (CCD). All of these breeds may be affected with hereditary retinal diseases such as Progressive Retinal Atrophy (PRA).

It is possible that ERG-responses vary due to a number of different factors. Some of these are: the wavelength, the intensity and the duration of the light stimulus used, the sedative or anaesthetic agent used, the ERG equipment used and if the eye is dark adapted or light adapted before the examination starts. Variations in results and errors can be minimized by using a fixed protocol, the same ERG-equipment and the same kind of sedation or anaesthesia every time. Even though the same techniques are used there are differences in regards to various species, breeds and age-groups and comparisons should therefore always be done with normal animals of the same species, breed and age-group if possible.

The results of the present study show that the ERG responses from different breeds do differ markedly. Therefore, it is not possible to compare a response from one breed to another even though the same kind of protocol, ERG equipment and sedation is used. Both a- and the b-wave amplitudes differ substantially between the different breeds. The implicit time of the ERG a- and b-waves is relatively similar between the breeds but due to differences in amplitudes it is still not possible to compare a response from one breed to another.

,

Syftet med föreliggande studie var att jämföra elektroretinografi-svaret (ERGsvaret)
under standardiserade förhållanden från tre olika hundraser för att se vilka
likheter respektive olikheter som föreligger mellan dessa. Man har funnit att friska
hundar inom olika raser men också bland hundar vid olika åldrar inom samma ras
kan ha olika utseende på sina ERG-kurvor. Detta orsakar problem vid
bedömningen av vad som är normalt och vad som är onormalt. Av denna
anledning är det viktigt att ta reda på normalvärden för varje ras och åldersgrupp.
Elektroretinografi-svaret varierar kraftigt beroende på en mängd olika faktorer
såsom om ögat är adapterat till ljus eller mörker före undersökningens början,
våglängden, intensiteten och durationen av det ljusstimulus som används, typ av
sedering eller narkos samt ERG-apparaturen som används. Dessa felkällor kan
minimeras vid jämförande studier genom att använda ett förbestämt protokoll,
samma ERG-apparatur samt samma typ av sedering alternativt narkos för de djur
som undersöks. Det finns också art-, ras- och åldersrelaterade skillnader i ERGparametrar
så jämförelser bör alltid göras med djur av samma ras och åldersgrupp.
Vid studien har vi valt att undersöka hundar inom raserna Labrador Retriever
(LR), Engelsk Springer Spaniel (ESS) och Chinese Crested Dog (CCD).
Anledningen till att vi valde just dessa tre raser är att inom alla dessa raser finns
problem med ärftliga näthinnesjukdomar såsom Progressiv Retinal Atrofi (PRA)
inom rasen.
Resultaten från föreliggande studie visar att ERG-svar från dessa olika raser
skiljer sig åt på ett markant sätt. Det går således inte att jämföra ett ERG-svar från
en ras med ett ERG-svar från en annan ras trots att man använder samma typ av
protokoll, sedering och ERG-apparatur. Både a- och b-vågsamplituderna skiljer
sig kraftigt åt mellan raserna. Vad gäller implicittiderna är de relativt lika mellan
raserna men med tanke på att amplituderna skiljer sig så mycket som de gör är det
ändå inte möjligt att jämföra ERG-svar från olika raser med varandra.

Main title:Jämförande studie av normal ERG-svar hos tre olika hundraser
Authors:Lindblad, Emma
Supervisor:Narfström, Kristina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:13
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:ERG, elektroretinografi, PRA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7889
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7889
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 06:58
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 06:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics