Home About Browse Search
Svenska


Wallberg, Annelie, 2009. Progesteronrelaterad diabetes mellitus hos älghund. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Diabetes mellitus (DM) is a relatively common endocrine disease in dogs and is more common in certain breeds than others, e.g. Nordic spitz breeds. Within the Swedish and Norwegian Elkhound population, female dogs are almost exclusively affected. The hypothesis in this study is that Swedish- and Norwegian Elkhounds develop DM during the progesterone phase of estrous (diestrous or pregnancy).

Medical records from 51 female dogs of the breeds Swedish and Norwegian Elkhound were studied. All cases derived from the Canine Diabetes Mellitus Project at the University of Agricultural Sciences (SLU) up to July 2008. The dogs were followed in average 2,8 months (range one day to 37 months). The study shows that the dogs develop DM in progesterone phase (diestrous or pregnancy). The study also showed that in several cases, remission of the disease was obtained after ovariohysterectomi of the dogs. Moreover, it was indicated that the best chance for remission was if the time lap from the start of clinical signs until performance of the ovariohysterectomi became as short as possible. Thus, the recommendation is to perform an ovariohysterectomi as soon as possible after confirmation of the diagnosis.

Insulin and progesterone concentrations were measured in 15 female dogs with DM and 15 healthy female dogs. The study showed no significant difference in either insulin or progesterone concentrations between sick and healthy female dogs. However, the study showed that most of the female dogs with DM still had insulin production at the time of diagnosis. The insulin concentrations in dogs with DM showed a tendency to be higher at the beginning of the progesterone phase. Further studies with increased number of dogs would be of interest in order to further evaluate differences in both insulin and progesterone concentrations in female elkhounds.

,

Diabetes mellitus (DM) är en relativt vanlig endokrin sjukdom hos hund och är
vanligare hos vissa raser än andra, däribland våra nordiska spetsraser. Hos
älghund (jämt- och gråhundar) är de som drabbas nästan uteslutande tikar.
Huvudfrågeställningen i denna studie är huruvida tikar av jämt- och gråhundsras
får sin DM i progesteronfas (diöstrus eller dräktighet) eller jämt spritt under året.
Journaler från 51 tikar av älghundsras med diagnos DM studerades. Samtliga
studerade tikar ingick i Hunddiabetesprojektet vid Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU) till och med juli 2008. Hundarna följdes i genomsnitt 2,8 månader (range
en dag till 37 månader). Studien visar att dessa tikar drabbas av DM i
progesteronfas (diöstrus eller dräktighet). Studien indikerar också att största
förutsättningen till remission av sjukdomen är att tiden från symtomdebut till
kastration blir så kort som möjligt. Som veterinär är det därför viktigt att upplysa
djurägare till älghundstikar om vikten av att vara observant på symtom samt att
tidigt kontakta veterinär. Så snart diagnos har säkerställts bör snar kastration av
tiken förespråkas.
Insulin- och progesteronkoncentrationer mättes i serum hos 15 sjuka tikar med
diagnos DM och 15 friska tikar. Resultaten från studien visade ingen signifikant
skillnad avseende vare sig insulin- eller progesteronkoncentrationer mellan sjuka
och friska tikar. Det visade sig emellertid att insulinproduktion fanns kvar hos
flertalet av de sjuka tikarna vid diagnostillfället. Insulinkoncentrationerna visade
även tendens till att ligga högre i början av progesteronfasen hos de sjuka tikarna.
Materialet var litet vilket gav en låg power (chans att hitta skillnader). Vidare
studier med fler individer skulle därför vara av värde för att visa på eventuella
skillnader i både insulin- och progesteronkoncentrationerna hos älghundstikar.

Main title:Progesteronrelaterad diabetes mellitus hos älghund
Authors:Wallberg, Annelie
Supervisor:Hansson Hamlin, Helene
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:19
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:diabetes, älghund, progesteron, remission, diöstrus, diestrous
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7893
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7893
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 07:26
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 07:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics