Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Malin, 2009. Towards the development of a starter culture for improvement of grain storage through biopreservation. SLU, Dept. of Microbiology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
265kB

Abstract

In temperate countries such as Sweden, where much rain falls during the harvest period, problems can occur later during preservation of feed grains because of too high water contents in the grains. Drying by heated air is the most commonly used operation in Sweden to reduce water content in grains. If airtight storage is used instead, energy and money can be saved, as airtight storage only consumes 2 % of energy needed for heated air drying.

Through biopreservation, where added microorganisms enhance the stability of the cereals in the airtight storage system by preventing mould growth, a more stable preservation can be obtained. To achieve a safe storage, insensitive to air leakage, the starter culture must work properly independently of the moisture content in the grains. To expand the acceptable region of moisture content, combinations of several organisms can be used as a starter culture. A mixture of the yeast Pichia anomala J121, a lactic acid bacteria (LAB) and a propionic acid bacteria (PAB) may be an ideal starter culture, as the yeast can work in relative dry grains and the bacteria in more moist grains. However, having several organisms in the starter culture can cause problems. For example, P. anomala J121 can metabolize lactic acid produced by LAB, as oxygen enters the system in the moist grains. This results in an increase in pH, allowing detrimental organisms to grow. The ability of different LAB and PAB isolates to inhibit P. anomala J121 was therefore investigated. Slight inhibition of the yeast was only observed for Propionibacterium freundenreichii subsp. shermanii MP5, P. freundenreichii MP23 and P. thoenii MP11. To work as a starter culture, the microorganisms must be able to grow and produce organic acids and/or other antifungal compounds. Therefore, we investigated the ability of different combinations of PAB, Lactobacillus plantarum MiLAB393(pLV100) and P. anomala J121 to inhibit the mould species Penicillium roqueforti J5 at moisture contents of 25 % and 33 % in a mini silo system. The mould growth was mainly affected by P. anomala J121. Since the yeast seemed to have lower ability to grow at moisture content of 33 %, a starter culture with several organisms seems to be preferred. Of the PAB investigated in the study, Propionibacteria thoenii MP11 is the most suitable PAB in a starter culture, due to its ability to grow and produce organic acids. However, additional LAB and PAB need to be characterized and tested in different combinations.

,

I tempererade länder som Sverige, där det faller mycket nederbörd under skördeperioden,
kan höga vattenhalter i spannmålen orsaka problem vid lagerhållningen.
Varmluftstorkning är den mest använda metoden i Sverige för att reducera spannmålens
vattenhalt. Om lufttät lagring skulle användas istället kan energi och pengar sparas, då
lufttät lagring endast förbrukar 2 % av energin som krävs vid torkning.
Biokonservering, där tillsatta mikroorganismer ökar kvalitén på lufttät lagrad spannmål
genom att inhibera mögeltillväxt, kan ge mer stabila lagringsförhållanden. För att uppnå
en säker lagring som är stabil mot syreläckage, är det viktigt att startkulturen fungera
oberoende av spannmålens fukthalter. För att öka området för acceptabla fukthalter kan
en kombination av flera organismer användas i startkulturen. En blandning av Pichia
anomala J121, en mjölksyrabakterie (LAB) och en propionsyrabakterie (PAB) skulle
kunna vara en ideal startkultur, eftersom jästen är verksam i relativt torra spannmål och
bakterierna i mer fuktiga spannmål. Problem kan dock uppstå då flera organismer ingår i
startkulturen. Till exempel kan P. anomala J121 metabolisera mjölksyra, producerat av
LAB i fuktigt spannmål, då syre blir tillgängligt i systemet. Detta resulterar i stigande
pH-värde, vilket tillåter skadliga organismer att växa. Följaktligen studerades olika LAB
och PAB isolats förmåga att inhibera P. anomala J121. Marginell inhibering av jästen
inträffade enbart för Propionibacterium freundenreichii subsp. shermanii MP5,
P. freundenreichii MP23 och P. thoenii MP11. För att vara en fungerande startkultur
måste mikroorgansimerna ha förmåga att växa och producera organiska syror och/eller
andra hämmande föreningar. Därför undersöktes förmågan att inhibera mögelarten
Penicillium roqueforti J5 vid fukthalterna 25 % samt 33 % i ett minisilosystem för olika
kombinationer av PAB, Lactobacillus plantarum MiLAB393(pLV100) och
P. anomala J121. Mögeltillväxten påverkades i huvudsak av P. anomala J121. Eftersom
jästen tycktes ha en sämre förmåga att växa vid en fukthalt av 33 %, tycks en blandning
av flera organismer vara att föredra. Av de undersökta PAB, var P. thoenii MP11 mest
lämpad att ha i en startkultur, på grund av dess förmåga att växa och producera organiska
syror. Fler olika kombinationer av tillsatta LAB och PAB bör dock studeras för att en väl
fungerande startkultur ska kunna sättas samman.

Main title:Towards the development of a starter culture for improvement of grain storage through biopreservation
Authors:Larsson, Malin
Supervisor:Jacobsson, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mikrobiologi
Volume/Sequential designation:2009:1
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:Lactic acid bacteria, Pichia anomala J121, propionic acid bacteria, moisture content, water activity, starter culture, mould, inhibition, biopreservation, airtight storage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7895
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7895
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Language:English
Deposited On:17 Oct 2017 07:32
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 07:32

Repository Staff Only: item control page