Home About Browse Search
Svenska


Fjällström, Marta, 2008. Metodik för bakteriologisk provtagning från näshålan på får. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
129kB

Abstract

Respiratory infections are one of the major causes of disease in sheep throughout the world. In the beginning of 2008 the Swedish National Veterinary Institute and the Swedish Animal Health Service together started a project about respiratory infections in Swedish sheep. This study is an initial part of that project and the aim of this study was to investigate different sampling possibilities with focus on nasal swabs.

This study is composed partly of a literature review on causative agents of respiratory infections in sheep and existing sampling methods, and partly of an experimental study comprising 56 sheep. These sheep were sampled with both an ordinary nasal swab and a guarded nasal swab.

Before the start of this study there was to our knowledge no described method for sampling sheep with a guarded swab. Because of that the study started with composing a case which protects the swab from contaminating bacteria during entrance and exit of the nasal cavity.

The results showed that 69 % of the samples demonstrated a cleaner growth if they were taken with a guarded swab. Totally 11 isolates of M. haemolytica were found and all of them were sensitive for penicillin. The carrier prevalence for M. haemolytica in the diseased sheep varied between 5 and 40 %.

,

Infektioner i luftvägar och lungor är en av de största orsakerna till sjukdom och förlust inom fårnäringen globalt sett. Under 2008 startade SVA och Fårhälsovården inom Svenska Djurhälsovården ett projekt om luftvägsinfektioner hos svenska får och som en inledande del i det projektet uppdrogs till mig att undersöka olika möjligheter för provtagning med fokus på nässvabbar.
Studien består dels av en litteraturstudie avseende vilka agens som orsakar luftvägsinfektioner på får samt förekommande provtagningsmetodik, och dels av en experimentell studie bestående av 56 får som provtagits med nässvabbar, både oskyddat och med hjälp av en skyddande hylsa.
Någon metodik för skyddad provtagning fanns inte före studiens start så projektet inleddes med utarbetandet av en hylsa som skyddar provtagningspinnen mot kontaminerande bakterier under in- och utförandet i näshålan.
Resultatet visade att 69 % av nässvabbsproverna uppvisade en renare växt om de var tagna med en skyddande hylsa. Totalt hittades 11 isolat av M. haemolytica och samtliga av dessa var penicillinkänsliga vid antibiotikaresistensbestämning. Bärarprevalensen av M. haemolytica hos de sjuka fåren varierade mellan 5-40 %.

Main title:Metodik för bakteriologisk provtagning från näshålan på får
Authors:Fjällström, Marta
Supervisor:Gånheim, Carina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:73
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:får, bakteriologisk provtagning, nässvabb, skyddad provtagare, luftvägsinfektioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7899
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7899
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 07:44
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 07:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics