Home About Browse Search
Svenska


Staaf, Cecilia, 2008. Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
567kB

Abstract

Abortion during late gestation is often caused by placental dysfunction such as placentitis. To prevent this from happening the placenta can be monitored pre partum so treatment can be started at an early stage. Methods for monitoring the placenta include hormonal monitoring, presence of clinical signs of placental dysfunction and ultrasonographic evaluation of the fetus and the placenta. Transrectal ultrasonography provides a very good image of the caudal portion of the allantochorion where an ascending placentitis normally establishes.

An increased combined thickness of the uterus and the placenta, CTUP, has been associated with placental failure.

This study included ten Swedish standardbred trotter mares in late gestation. They were monitored by transrectal ultrasonography of the placenta two times with approximately a month in between.

CTUP was measured on each examination. All of the mares except two delivered healthy foals.

During some of the examinations CTUP could not be measured correctly. This is probably due to lack of experience and indicates that more clinical practice is necessary to perform this routine correctly.

,

Aborter i sen dräktighet orsakas ofta av placentala problem som till exempel placentit.
För att försöka förhindra att detta sker kan man övervaka placentan innan
partus så att en behandling kan påbörjas i tid. Denna övervakning kan utföras med
hormonella mätningar, kontroll av kliniska symptom samt ultraljudsundersökning
av foster och placenta. Med transrektal ultraljudsundersökning får man en bra bild
av placentan i området där ascenderande infektioner vanligen etableras.
En ökning av den kombinerade tjockleken av uterus och placenta, CTUP, har setts
ha samband med placentala problem.
I detta försök undersöktes tio svenska varmblodstravarston i sen dräktighet med
transrektal ultraljudsundersökning. Stona undersöktes vid två tillfällen med c:a en
månads mellanrum. CTUP mättes vid bägge tillfällena. Två av stona i denna studie
nedkom med döda föl. Troligen dog fölen vid förlossningen.
Vid vissa av undersökningarna kunde ett bra CTUP inte mätas vilket förmodligen
beror på bristande erfarenhet hos utövaren. Detta visar på att mer kunskap krävs
inom området för att tekniken skall kunna användas på ett korrekt sätt.

Main title:Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan
Authors:Staaf, Cecilia
Supervisor:Kindahl, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:51
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:placentit, transrektal ultraljudsundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7905
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7905
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 10:01
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 10:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics