Home About Browse Search
Svenska


Stenmark, Marielle, 2008. Överföring av radiocesium till potatis vid olika nedfallstidpunkter. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
672kB

Abstract

Agricultural land could be polluted by radioactive substances after a fallout. We would then need information about the level of contamination to decide whether the crops could be utilized as food under these circumstances. In an experiment carried out during the 1990ies the retention of 134Cs in potato haulm and the transfer to the tubers were studied. The experiment was carried out during three consecutive years. The plants were cultivated in pots under field conditions and the artificial deposition was sprayed directly onto the potato haulm at different times during the growing season. The results showed that the time of fallout and the developmental stage of the crop controlled the 134Cs content in the harvest-mature potato tubers. The highest content was detected in the case of a fallout in the middle of the growing season. In the case of an early fallout, the change in 134Cs content during the growing season decreased with time. After a late fallout the content tended to increase with time which was supposedly due to an active transport during the later stages of crop development. Assuming a fallout corresponding to 10 kBq the 134Cs content in the harvest-mature potato tubers would be above the permitted threshold value after a radioactive fallout taking place in the middle of the growing season. Actions to decrease the Cs content below the threshold value may include potassium fertilisation, an early harvest or cutting of the potato haulm.

,

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen förorenas jordbruksmark. För att veta om grödorna sedan kan nyttjas som livsmedel måste vi veta hur stora halterna blir. I detta försök studerades uppfångning av 134Cs vid direktdeponering på potatisblast och överföring vidare till knölarna. Experimentet utfördes under tre på varandra följande år. Plantorna odlades i försökskärl under fältmässiga förhållanden och den artificiella depositionen sprayades direkt på blasten vid olika tidpunkter under odlingssäsongen. Resultaten visar att tidpunkten för nedfall och grödans utvecklingsstadium styr 134Cs-halten i den skördemogna potatisen. Som högst blev halten vid ett nedfall i mitten av odlingssäsongen. Förändringen över säsongen i 134Cs-halt blir vid tidiga nedfall lägre med tiden. Vid sena nedfall tenderade halten däremot att öka med tiden vilket beror av att plantan har en aktiv näringstransport vid senare utvecklingsstadier. Vid en nedfallsnivå på 10 kBq ligger halten i den skördemogna potatisen över gränsvärdet om nedfallet sker i mitten av säsongen. Åtgärder för att komma under gränsvärdet kan vara att kaliumgödsla, tidigarelägga skörden eller kapa av blasten.

Main title:Överföring av radiocesium till potatis vid olika nedfallstidpunkter
Authors:Stenmark, Marielle
Supervisor:Rosén, Klas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examens- och seminariearbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för markkemi och jordmånslära
Volume/Sequential designation:88
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:potatisknöl, potatisblast, 134Cs, artificiell deposition, radioaktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7910
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7910
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil chemistry and physics
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 10:31
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 10:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics