Home About Browse Search
Svenska


Viiperi, Mira, 2008. En retrospektiv epidemiologisk studie om hudproblem på dobermann. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
367kB

Abstract

It is a well known fact today that suffering due to skin disorders is one of the most common causes to veterinary calls. For the Doberman breed included in the group of working dogs, the frequency and distribution of the different skinrelated diagnoses that causes visits to the veterinary clinics remains undocumented. The purpose of this study was to evaluate the frequency of skinrelated problems causing veterinary visits of Doberman at four different veterinaryclinics in Sweden retrospectively, and compare these results with dogs in general and three other working dog breeds with the help of information collected from Agria - a Swedish animal insurance company.

The total amount of veterinary calls that were registered at the clinics in question during the time of the study was 2460 visits. From these, 658 visits were due to skinrelated disorders, which amount to 27%. The most frequent cause to skinsuffering was injury caused by trauma, 15,7% of the Dobermans that were included in the study were affected, the second most frequent cause was inflammatory and infectious skin problems with 12,3% followed by neoplastic changes in the skin with 7% of the Dobermans affected. The ten most frequentindividual diagnoses were bite-injury, acute superficial pyoderma, hypothyroidism, unspecific traumatic injury, acute otitis externa, furunculosis, lipoma, abscess and unspecific neoplastic changes to the skin.
Investigation of the insurancedatabase from Agria reveals that Dobermans are affected twice as frequent with skinrelated problems as dogs in general, it was also observed that Dobermans were affected more frequently than the breeds Riesenschnauzer, Malinois and Tervueren that were chosen as comparing breeds of working dogs. The only category of skinrelated problems where Dobermans were diagnosed less frequently than dogs in general was inflammatory and infectious diseases of the outer ears (according to statistics from Agria).
Skinrelated suffering is a problem in the breed of Doberman that should not be ignored, but to be taken to consideration within future breeding policy.

,

Det är idag känt att hudlidande är en vanlig orsak till veterinärbesök hos hund. För
dobermann, tillhörande gruppen brukshundar, är frekvensen och fördelningen av
de olika typerna av hudrelaterade diagnoser som orsak till veterinärbesök inte
dokumenterad. Syftet med denna studie var att retrospektivt utvärdera frekvensen
av hudrelaterade problem som orsak till veterinärbesök hos dobermann på fyra
olika kliniker i Sverige och att med hjälp av försäkringsdatamaterial från Agria,
jämföra dessa med hundraser i allmänhet samt tre övriga brukshundraser.
Det totala antalet veterinärbesök som registrerats på dobermann på berörda
kliniker under studietiden var 2460 besök. Av dessa utgjorde 658 besök av
hudrelaterat lidande, vilket motsvarade 27%. Den mest frekventa orsaken till
hudlidande var skador i huden till följd av yttre trauma vilket drabbade 15,7% av
dobermannhundarna i studien, följt av inflammatoriska och infektiösa orsaker i
huden på 12,3% och förändringar i huden av neoplastisk art på 7%. De tio mest
frekvent ställda specifika diagnoserna var bitsår, skärsår, ytlig akut pyodermi,
hypothyreos, traumatiska skador i hud underhud (ospecifik sårskada) i huden, akut
extern otit, furunkulos, lipom, abscess och neoplastiska förändringar i hud
underhud.
Studier i Agrias försäkringsdatabas visar att dobermann drabbas i dubbelt så hög
frekvens av hudrelaterade problem jämfört med hundar i allmänhet, vidare
observerades att dobermann drabbades oftare än riesenschnauzer, malinois och
tervueren som valdes som jämförande brukshundraser. Den enda kategori av
hudlidande där dobermann var underrepresenterad jämfört med hundar i
allmänhet är inflammations- och infektionstillstånd i ytteröron enligt Agrias
försäkringsstatistik.
Hudlidande är ett problem inom rasen dobermann som inte bör ignoreras, utan tas
i beaktning i framtida avelsarbete.

Main title:En retrospektiv epidemiologisk studie om hudproblem på dobermann
Authors:Viiperi, Mira
Supervisor:Bergvall, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:45
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:dobermann, hudsjukdom, hudproblem, sjukdomsfrekvens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7914
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7914
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 10:48
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics