Home About Browse Search
Svenska


Blom, Lena, 2008. Kronisk mitralisinsufficiens hos hund : samband mellan graden av klaffinsufficiens och det arteriella blodtrycket. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
131kB

Abstract

Myxomatous mitral valve disease is a common disease in older dogs of small- to medium-size breeds. The mitral valve, and less commonly the tricuspid valve may be affected which causes them to leak blood from the ventricle to the atrium of the heart during systole. With increasing severity of mitral valve leakage the forward stroke volume ejected into the aorta decreases, which may lead to an increase in blood pressure in the pulmonary vein resulting in pulmonary edema. A decrease in cardiac output may lead to a decrease in blood pressure, but the body may respond in order to normalize the blood pressure. Franzén showed in 2007 that the systolic blood pressure was increased in dogs with severe mitral insufficiency. Franzén used the intensity of the heart murmur to estimate the severity of mitral insufficiency. In this study we used echocardiography for the same purpose. Both studies used an oscillometric method to determine the arterial blood pressure. We wanted to see if we could obtain similar results using an echocardiographic classification. The aim of the study was to give an overview of the disease and investigate if mitral valve insufficiency affects the arterial blood pressure.

We examined a total of 58 dogs (20 male and 38 female) of which 53 had different severity of mitral insufficiency and 5 were healthy controls. The dogs comprised 51 cavalier king charles spaniels, 4 dachshunds, one poodle, one miniature schnauzer and one shih-tzu. The dogs were 2,2-15,6 years old with a mean age of 8,8 years. The female dogs were 2,2-15,1 years old with a mean age of 8,6 years. The male dogs were 3,7-15,6 years old with a mean age of 9,2 years.

The dogs underwent a physical examination and the heart rate, body weight and presence and intensity of heart murmur was recorded. The dog's systolic and diastolic blood pressure was measured using oscillometry and echocardiography was performed to determine the severity of mitral insufficiency.

The heart rate increased with increasing severity of mitral insufficiency. The diastolic blood pressure increased with increasing body weight. The results from our study showed that the severity of mitral insufficiency was not significantly associated with the arterial blood pressure.

,

Kronisk mitralisinsufficiens (tidigare benämnt endokardos) är en vanligt förekommande
hjärtsjukdom hos medelålders till äldre hundar och ses framförallt hos små- till medelstora
raser. Sjukdomen innebär att mitralisklaffen, och ibland även tricuspidalisklaffen, degenereras
och blir otät. Detta leder till att blod strömmar tillbaka från kammaren in i förmaket under
systole. I grava fall minskar slagvolymen ut i aorta och blod stasas i lungvenen, vilket i sin
tur leder till lungödem. Kroppen aktiverar då kompensatoriska mekanismer som strävar efter
att normalisera blodtrycket. Franzén visade 2007 en signifikant ökning av det systoliska
blodtrycket vid ökande läckage över mitralisklaffarna hos hund med kronisk
mitralisinsufficiens. Hon använde sig av graden av blåsljud för att uppskatta graden av
mitralisinsufficiens samt oscillometri för att mäta det arteriella blodtrycket. I denna studie
användes ekokardiografi för att gradera mitralisinsufficiensen och oscillometri för att mäta det
arteriella blodtrycket. Vi ville se om man erhöll samma resultat med de olika metoderna.
Syftet med studien var att ge en överblick av sjukdomen samt att undersöka om det fanns ett
samband mellan graden av mitralisinsufficiens och det arteriella blodtrycket.
Vi undersökte sammanlagt 58 hundar (20 hanhundar och 38 tikar), varav 53 med varierande
grad av kronisk mitralisinsufficiens samt 5 friska kontrollhundar. Det var framförallt hundar
av rasen cavalier king charles spaniel (51 stycken) som inkluderades, men även en storpudel,
en dvärgschnauzer, en shih-tzu och fyra taxar. Hundarna (samtliga) var mellan 2,2 och 15,6 år
gamla med ett medelvärde på 8,8 år. Tikarna var mellan 2,2 och 15,1 år gamla med ett
medelvärde på 8,6 år. Hanarna var mellan 3,7 och 15,6 år med ett medelvärde på 9,2 år.
Hundarna genomgick en allmän klinisk undersökning för att fastställa hjärtfrekvens och grad
av blåsljud. Oscillometri användes för att mäta det systoliska- och diastoliska blodtrycket och
ekokardiografi för att bestämma hjärtstorlek samt graden av mitralisinsufficiens.
Vår studie visade en statistiskt signifikant ökning av hjärtfrekvensen när graden av
mitralisinsufficiens ökade. En ökad kroppsvikt gav en statistiskt signifikant ökning av det
diastoliska blodtrycket. Denna studie kunde inte påvisa ett samband mellan graden av
mitralisinsufficiens och det arteriella blodtrycket.

Main title:Kronisk mitralisinsufficiens hos hund
Subtitle:samband mellan graden av klaffinsufficiens och det arteriella blodtrycket
Authors:Blom, Lena
Supervisor:Häggström, Jens
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:7
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, hjärta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7917
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7917
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 11:03
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 11:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics