Home About Browse Search
Svenska


Yngwe, Johan, 2007. Djup icke vändande bearbetning i sockerbetsodling. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
898kB

Abstract

A field experiment was carried out in 2006 to investigate the effects of deep rotary cultivation on sugarbeet growth. The background to the experiment was a 2005 study showing potentially higher yield, higher cleanness and higher sugar content when primary tillage was carried out to 35 cm depth with a rotary cultivator.

On four field sites in Skåne (L:a Isie, Ädelholm, Stävie and Vragerup), five different
treatments were compared: mouldboard ploughing in the autumn to 20 cm; mouldboard
ploughing in the autumn to 20 cm + rotary cultivation in the spring to 35 cm; rotary
cultivation in the autumn to 35 cm; rotary cultivation in the spring to 35 cm; and mouldboard ploughing in the spring to 20 cm.

The rotary cultivator used in the treatments is manufactured by a Dutch company, Imants. The implement cultivates the soil with spade tines fitted on arms that are mounted on a horizontal rotating PTO-driven axle.

Beet plants were inspected and yield determined in the experiment, and three soil parameters were examined: penetration resistance, water infiltration and infiltration of blue dye. Root shape was also examined.

The site at Stävie was not harvested due to poor beet establishment. At the other sites, the highest yield was found when the soil was rotary-cultivated in the autumn. Pooling of the results from the three harvested sites showed that the yield was significantly higher (+4%) and the sugar content was also significantly higher (+0.3 %) when the soil was rotary-cultivated in the autumn compared with conventional mouldboard ploughing in the autumn.

The penetration resistance tended to be lower and the water infiltration rate higher when soil was rotary-cultivated in the autumn. The amount of blue colour covering the soil was also higher.

The conclusion is that deep rotary cultivation has good biological potential. However this
study was unable to determine the reasons behind this potential.

,

Under 2006 genomfördes ett fältförsök för att utreda om, och i så fall varför, en djup icke
vändande bearbetning ger positiva effekter inom sockerbetsodlingen. Bakgrunden till försöket
var ett pilotförsök under 2005, som visade på en potential till högre skörd, högre renhet och
minskad grenighet där ett höstplöjt fält bearbetats till 35 cm med ett roterande redskap.
På fyra platser i sydvästra Skåne lades fem led ut: höstplöjning till 20 cm, höstplöjning till 20
cm + djup icke vändande bearbetning på våren till 35 cm, djup icke vändande bearbetning på
hösten till 35 cm, djup icke vändande bearbetning på våren till 35 cm samt vårplöjning till 20
cm. Platserna var belägna i L:a Isie, Ädelholm, Stävie samt på Vragerup.
Redskapet som användes för den djupa icke vändande bearbetningen var tillverkat av det
holländska företaget Imants. Redskapet bearbetade jorden med armar med spadliknande
spetsar som satt monterade på en horisontell roterande axel som drevs av traktorns PTO.
Förutom undersökningar av bestånd och skörd genomfördes även markfysikaliska
undersökningar. Dessa var penetrometermätning, infiltrationsmätning och
blåfärgningsundersökning. Även rotform bedömdes.
Platsen Stävie skördades inte på grund av för dåligt bestånd. På de tre återstående platserna
uppmättes högst skörd i ledet som bearbetats med Imants på hösten. En sammanslagning av
skörderesultaten från de tre platserna visade att detta led gav en signifikant högre skörd, 4 %,
jämfört med traditionell höstplöjning. Även sockerhalten var signifikant högre i ledet Imants
höst, 0,3 %.
De markfysikaliska undersökningar visade tendenser till lägre penetrations motstånd och
högre infiltrationshastighet i ledet som bearbetats med Imants på hösten, skillnaderna var
dock ej signifikanta. Blåfärgningsundersökningen visade på signifikanta skillnader avseende
hur stor del av snittytan som färgats blå. Både i alv och i matjord kunde signifikant högre
andel färgad yta hittas i de led som bearbetats med Imants.
Slutsatsen är att det finns en biologisk potential i att bearbeta djupt i sockerbetsodlingen.
Denna undersökning kunde dock ej fastställa vad som skapar denna potential.

Main title:Djup icke vändande bearbetning i sockerbetsodling
Authors:Yngwe, Johan
Supervisor:Rydberg, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
Volume/Sequential designation:55
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:sockerbetor, djupbearbetning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7927
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7927
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 11:31
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics