Home About Browse Search
Svenska


Berggren Törmä, Karin, 2008. Analys av prostaglandin F2α -metabolit i blodet : indikativt för pyometra hos tik?. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
223kB

Abstract

Pyometra (chronic purulent uterine inflammation) is a common disease in middle-aged and older intact bitches. The disease most frequently occurs in metoestrus and previous research studies have shown that both hormones and bacteria are involved in the development of the disease.

Analysis of the blood levels of prostaglandin metabolite 15-keto-13,14-dihydro-PGF2α (PG-metabolite) has previously been shown to be clinically useful in the differentiation of canine uterine diseases such as pyometra and mucometra. The PG-metabolite concentration has also been correlated to severity in pyometra as determined by hospitalisation length. The purpose of the present study was to investigate if blood levels of PG-metabolite can differentiate uterine diseases such as pyometra from other diseases in female dogs. If so, a cage-side test for PG-metabolite analysis could be clinically useful and aid in diagnosis if it becomes available in the future.

The present study included 212 bitches, whereof 55 were diagnosed with pyometra, 133 were diagnosed with other diseases and 24 were healthy control dogs. The dogs in the patient group were admitted to the University Animal Hospital, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden, where they were examined and treated for a wide variety of diseases. From all the 212 dogs, a blood sample (lithium-heparinised collecting tubes) was collected at admission, and plasma was subsequently freeze-stored until analysis of PG-metabolite levels was performed. The obtained PG-metabolite concentrations were compared between groups of dogs suffering from different diseases, including pyometra, and also with the control group. In most of the bitches with pyometra, the PG-metabolite levels were moderately to highly increased (mean level 3089 pmol/l). The total white blood cell count (WBC) was more often increased in cases with pyometra compared with cases with other diseases. Of the bitches with pyometra 17 out of 34 had increased WBC, in comparison to 4 out of 40 bitches diagnosed with other diseases. Highly increased PG-metabolite levels were also detected in other diseases such as neoplasia, acute mastitis and metabolic diseases of the musculature (30 294 pmol/l, 4573 pmol/l and 21 166 pmol/l respectively). The highest PG-metabolite levels (7871 to >40 000 pmol/l) were detected in ten bitches with dystocia. In conclusion, a single test for PG-metabolite does not differentiate pyometra from other diseases. Analysis of PG-metabolite levels might, however, still be clinically useful for detection of an ongoing inflammatory response, and as such also diagnostically useful when combined with other examinations and laboratory analyses. Further studies including more patients in each disease-group and extended laboratory parameters, would be necessary to determine the diagnostic and prognostic abilities of PG-metabolite analysis in other diseases than pyometra.

,

Pyometra (kronisk purulent livmoderinflammation) är en vanlig sjukdom hos
medelålders och äldre intakta tikar. Sjukdomen utvecklas oftast i metöstrus och
tidigare forskningsstudier har visat att både hormoner och bakterier har betydelse
för utvecklandet av sjukdomen.
Att mäta nivån av 15-keto-13,14-dihydro-PGF2� (PG-metabolit) i blodet har
tidigare visat sig vara kliniskt betydelsefullt när det gäller att särskilja
livmodersjukdomar som pyometra och mucometra. Nivån av PG-metabolit i
blodet har också visats korrelera till morbiditeten hos tikar med pyometra mätt
genom sjukhusvistelsens längd. Syftet med den här studien var att ta reda på om
analys av blodnivån av PG-metabolit kan vara kliniskt användbar för att skilja
livmodersjukdom som pyometra från andra sjukdomar hos tikar. Om så är fallet
skulle ett så kallat ”cage-side”-test för PG-metabolitanalys kunna vara kliniskt
användbart om det blir tillgängligt i framtiden.
I den här studien ingick totalt 212 tikar, varav 55 med pyometra, 133 med andra
sjukdomar och 24 friska kontrollhundar. Hundarna i patientgruppen inkom till
Universitetsdjursjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, för
undersökning av pyometra och flertalet andra olika sjukdomar. Blodprov togs från
alla 212 hundar vid besöket (lithium-heparinrör) och plasma förvarades i frys tills
analys av PG-metabolitnivåerna utfördes. De uppmätta koncentrationerna av PGmetabolit
i blodet jämfördes mellan gruppvis indelning av hundar med olika
sjukdomar, inklusive pyometra, och kontrollgruppen. Gruppen pyometra hade
generellt måttligt till kraftigt förhöjda PG-metabolitnivåer (medelvärde 3089
pmol/l), men även i andra sjukdomar som vissa neoplasier, akut mastit och
metaboliska förändringar i muskulatur fanns patienter med kraftigt förhöjda PGmetabolitnivåer
(30 294 pmol/l, 4573 pmol/l respektive 21 166 pmol/l). De högsta
PG-metabolitnivåerna (7871 till >40 000 pmol/l) uppmättes hos 10 tikar med
dystoki. Generellt sågs oftare ett förhöjt totalantal vita blodkroppar (WBC) hos
tikar med pyometra jämfört med övriga tikar i den här studien. Av tikarna i
pyometragruppen hade 17 av 34 förhöjt WBC, jämfört med 4 av 40 tikar
diagnosticerade med andra sjukdomar. Analys av PG-metabolitnivån i blodet är
inte som enda parameter diagnostiskt för pyometra eftersom förhöjda nivåer
uppmättes vid flera andra sjukdomar. Analysen skulle däremot kunna vara kliniskt
och diagnostiskt användbar i kombination med andra laboratorieanalyser.
Fortsatta studier, som inkluderar fler patienter i varje sjukdomsgrupp, är
nödvändiga för att utförligare kunna bedöma diagnostiska och prognostiska
möjligheter med analys av PG-metabolit i blodet.

Main title:Analys av prostaglandin F2α -metabolit i blodet
Subtitle:indikativt för pyometra hos tik?
Authors:Berggren Törmä, Karin
Supervisor:Hagman, Ragnvi
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:2
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:pyometra, livmoderinflammation, prostaglandin, endotoxin, cystisk endometriehyperplasi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7933
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7933
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 11:49
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 11:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics