Home About Browse Search
Svenska


Westin, Lena, 2007. Neospora caninum hos köttdjur i Sverige. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
152kB

Abstract

Neospora caninum is an intracellular parasite that was first recognized in dogs in
1984. The parasite is now one of the most commonly diagnosed infectious causes
of abortion in cattle word wide. N. caninum is transmitted to cattle in two ways.
They may be infected from eating food contaminated with oocysts from a
definitive host or they may be infected in utero from an infected mother. The
infection is transmitted efficiently from cow to her offspring and this can occur
for generations. An infected fetus may be aborted but it is more common that the
calf is born clinically healthy but chronically infected with N. caninum. Once the
animal is infected it remains infected for life and the presence of antibodies
against the parasite indicates infection.

In the year 2000 Swedish dairy cows were tested for antibodies against N.
caninum and this resulted in an estimated seroprevalence of 2% in dairy cows. No
such screening has been performed in beef cattle in the country. The purpose of
this study was to test beef cattle in different parts of Sweden to investigate the
seroprevalence of N. caninum antibodies in beef cattle.

Beef cattle sera collected within the bovine virus diarrhoea control program
between November 2006 and May 2007 were analysed for presence of N.
caninum specific antibodies by ELISA. Thirtyfive of 986 (3.6%) animals had
antibodies to the parasite. The screening showed that N. caninum is well spread in
Sweden though the prevalence appears to be low.

,

Neospora caninum är en intracellular parasit som upptäcktes första gången hos
hund 1984. Parasiten är idag en av de vanligaste diagnosticerade orsakerna till
abort hos nötkreatur i hela världen. N. caninum smittar nötkreatur på två sätt.
Djuret kan bli infekterat genom att äta foder som kontaminerats med oocystor från
en huvudvärd eller så infekteras de in utero från en infekterad moder. Infektionen
överförs effektivt från en ko till hennes avkomma och detta kan fortgå i flera
generationer. Ett infekterat foster kan aborteras men det är vanligare att kalven
föds kliniskt frisk med kroniskt infekterad med N. caninum. När ett djur en gång
blivit infekterat så förblir det infekterat livslångt och därmed indikerar närvaro av
antikroppar mot parasiten infektion.
År 2000 testades svenska mjölkkor för antikroppar mot N. caninum vilket
resulterade in en uppskattad seroprevalens på 2 % hos mjölkkor.
Ingen liknande screening har utförts hos köttdjur i landet. Syftet med detta
examensarbete var att testa köttdjur från olika delar av Sverige för att undersöka
seroprevalensen av N. caninum antikroppar hos köttdjur i landet.
Serumprover som samlats för provtagning inom BVDV programmet mellan
november 2006 och maj 2007 analyserades för närvaro av specifika antikroppar
mot N. caninum med hjälp av ELISA. 35 av 986 (3,6 %) av djuren hade
antikroppar mot parasiten. Screeningen indikerade att N. caninum är väl spridd i
Sverige men prevalensen verkar vara låg.

Main title:Neospora caninum hos köttdjur i Sverige
Authors:Westin, Lena
Supervisor:Björkman, Camilla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:61
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:neospora caninum, neospora, nötkreatur, köttdjur, sverige, abort, ELISA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7934
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7934
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 11:51
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics