Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Therése, 2008. Utvärdering av GnRH-stimulering som en metod att avgöra om en honkatt med okänd historik är kastrerad. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
147kB

Abstract

This study has been made to evaluate if there is a significant difference between non-estral intact versus ovariohysterectomized queens in their production of estradiol after exogenous gonadotrophin-releasing hormone stimulation. The purpose is to find a tool, which can help to diagnose if a free-roaming queen is already ovariohysterectomized or not. There are also other situations where this tool could be useful, for example to diagnose the ovarian remnant syndrome. Previous studies in bitches have shown that GnRH-stimulation is an excellent tool to diagnose the presence of ovaries in the bitch.

Eleven ovariohysterectomized and eleven intact queens have been included in this study where we have analyzed plasma estradiol and progesterone concentrations before and after a single intramuscular injection of the GnRH agonist buserelin (Receptal). The results showed that there is a difference in the response to GnRH stimulation between intact and ovariohysterectomized queens. Only the intact queens responded with an increase in estradiol concentration after the GnRH stimulation. The estradiol concentration ranges of the two groups overlapped before but not after stimulation. This study demonstrates that it is possible to determine if a queen has functional ovaries by a blood test but that a previous stimulation of the ovaries is necessary to get a reliable result. This study also showed that progesterone is not useful to differentiate between ovariohysterectomized and intact queens as all except one of the 22 queens had basal progesterone concentrations before and after stimulation

,

Denna pilotstudie har gjorts för att utvärdera om det finns en signifikant skillnad
mellan icke sexuellt aktiva intakta och kastrerade honkatter vad gäller bildandet
av östradiol efter en exogen gonadotropin-releasing hormone (GnRH)
stimulering. Syftet är att hitta ett verktyg som kan hjälpa till att diagnostisera om
en hittekatt redan är kastrerad. Det finns även andra situationer där detta verktyg
kan vara användbart. Ett exempel på en annan situation är när det finns en
misstanke om kvarbliven ovarievävnad. Många liknande studier har utförts på
tikar där GnRH-stimulering visat sig vara ett utmärkt verktyg för att säkerställa
om hon är kastrerad eller ej.
Elva kastrerade samt elva intakta honkatter har ingått i denna studie där östradiol
samt progesteron-koncentrationer i plasma analyserats före och 120 minuter efter
en intramuskulär injektion av GnRH-analogen buserelin (ReceptalÒ). Resultaten
visade att intakta och kastrerade honkatter svarar olika på GnRH-stimulering.
Endast de intakta svarade med en ökning av östradiol i blodet efter GnRHstimulering.
Östradiolvärdena överlappade mellan grupperna före, men inte efter
stimulering. Denna studie visar att det är fullt möjligt att via blodprov avgöra om
en honkatt har funktionella ovarier. Det räcker dock inte med att enbart analysera
östradiol utan det behövs en stimulering av ovarierna för att signifikanta
skillnader ska framträda. Denna studie visade även att det inte är användbart att
analysera progesteron i samband med GnRH-stimulering för att skilja mellan
kastrerade och intakta honkatter, då alla utom en av de 22 honkatterna låg under
basala progesteronkoncentrationer både före och efter stimulering.

Main title:Utvärdering av GnRH-stimulering som en metod att avgöra om en honkatt med okänd historik är kastrerad
Authors:Gustavsson, Therése
Supervisor:Axner, Eva
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:17
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:östradiol, östrogen, progesteron, GnRH, GnRH stimulering, kastrerad, intakt, honkatt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7937
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7937
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 06:16
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 06:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics