Home About Browse Search
Svenska


Hjorth, Tove, 2008. Sederingsrutinens påverkan på resultatet av höftledsröntgen : en pilotstudie. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
191kB

Abstract

Hip dysplasia is a common, inherited malformation of the coxofemoral joint that
eventually leads to osteoarthrosis. Several breeds of dogs are affected and the
prevalence varies between different breeds. As part of the effort to reduce the
prevalence of hip dysplasia and select dogs suitable for breeding, radiological
screening is performed by at least 12 months of age. Before the radiological
examination the dog has to be chemically restrained, sedated or anesthetized. The
sedation protocol used differs between veterinary clinics.

The impact of sedation method of the screening result for hip dysplasia has been
studied. Six young Golden retrievers were radiographed at three times. Without
sedation, sedated with acepromazine and sedated with a combination of
medetomidine and butorphanol. Acepromazine and medetomidine differs in modes of
action, where acepromazine is a neurolepticum with limited effect on muscle
relaxation and none on analgesia. The combination of medetomidine and butorphanol
results in deep sedation, with a high level of muscle relaxation and analgesia.

The type of chemical restraint showed significant effect on the result of the
radiological examination. The prevalence of hip dysplasia was lower in unsedated
dogs or when sedated with acepromazine than when the dogs were sedated with the
combination of medetomidine and butorphanol. In several dogs the result also
differed on repeated examination within the same sedation.

The number of repeat films was lower and the total time needed for examination
shorter when the dogs were sedated, especially when sedated with medetomidine and butorphanol.

,

Höftledsdysplasi är en vanligt förekommande, ärftlig utvecklingsrubbning av
höftleden som på sikt leder till osteoartros. För att minska andelen hundar med
höftledsdysplasi och välja ut lämpliga avelsdjur screenar man populationen med hjälp
av röntgenundersökningar vid lägst 12 månaders ålder. Inför röntgenundersökningen
ska hundarna sederas eller sövas så att ”tillräcklig muskelavslappning uppstår”. Olika
kliniker använder olika sederingsrutiner inför röntgen och doserna varierar också
kraftigt.
Pilotstudien har undersökt om val av sederingsrutin kan påverka resultatet av röntgen
i screeningprogrammet mot höftledsdysplasi. Sex unga Golden retrievers har röntgats
vid tre tillfällen. Osederade, sederade med acepromazin och sederade med en
kombination av medetomidin och butorphanol. De i studien ingående preparaten har
olika verkningsmekanismer och både den sederande och muskelavslappnande
effekten skiljer sig åt. Acepromazin är ett neuroleptikum med ringa
muskelavslappnande och ingen analgetisk effekt. Kombinerad sedering med
medetomidin och butorphanol har djup sederande och muskelavslappnande effekt och
god analgesi.
Signifikanta skillnader påvisades i resultatet när hundarna röntgades under olika
sedering samt utan sedering. Hundarna visade en lägre andel höftledsdysplasi
osederade eller sederade på acepromazin än när samma hund sederades på
medetomidin och butorphanol. Flera hundar visade även en skillnad i resultatet vid
upprepade exponeringar under samma sedering, detta förekom under alla de testade
sederingsrutinerna.
Antalet exponeringar var lägre och undersökningstiden kortare vid sedering än om
hundarna var osederade. Detta var särskilt tydligt under sedering med medetomidin
och butorphanol.

Main title:Sederingsrutinens påverkan på resultatet av höftledsröntgen
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Hjorth, Tove
Supervisor:Uhlhorn, Margareta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:15
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:höftledsdysplasi, HD, sedering, röntgen, acepromazin, medetomidin, butorphanol, golden retriever
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8876
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8876
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 10:33
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 10:33

Repository Staff Only: item control page