Home About Browse Search
Svenska


Flodmark, Anna, 2007. Kraftig anemi hos tax. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
188kB

Abstract

The Clinical Pathology Laboratory at SLU in Uppsala has analysed several blood samples from Dachshunds with severe anemia. As there are no previous studies on this topic, a study was performed to evaluate if Dachshunds are more prone to severe anemia compared with other breeds. In addition, a retrospective case study on Dachshunds with severe anemia was done to search for common risk factors or diseases. Hemoglobin values in samples from 1272 Dachshunds and 2269 German Shepherds analyzed from September 1994 to October 2007 were used to compare the frequency of severe anemia in Dachshund and German shepherd. The samples were identified by laboratory information system. It was more common with severe anemia in Dachshunds compared with German Shepard dogs (G-test, p< 0,0001).

In the retrospective case study fifteen Dachshunds with severe anemia (Hb < 63,5g/L or EVF < 19 %) were included. The records were studied with concern to gender, age, anamnestic data, symptoms, laboratory results, treatment and diagnosis. The average age of the Dachshunds was 7,5 years. Nine of the dogs were female and six were male. Eight of the Dachshunds had regenerative anemia and seven had non-regenerative anemia.
The span of diseases or conditions causing severe anemia in the individual cases was very wide. The diseases found in the fifteen Dachshunds was immunomediated hemolytic anemia (3 cases), hemolysis caused by snake bites, hemorrhage caused by whelping, chronic renal failure, neoplastic conditions causing bone marrow suppression (4 cases) and side effects from cytotoxic drugs. Five of the dogs in the study survived, one died and nine were euthanized.

In conclusion, an increased frequency of Dachshunds with severe anemia in comparison to German shepherds was observed. No specific risk factors or diseases could be identified in this study.

,

På klinisk kemiska laboratoriet vid SLU i Uppsala tycker man sig ha haft förhållandevis många blodprover från taxar med kraftig anemi. Eftersom det inte finns några tidigare studier inom området gjordes denna undersökning för att utvärdera om taxar drabbas av kraftig anemi i större utsträckning än andra hundar. Avsikten med studien var dessutom att utvärdera om det finns några gemensamma riskfaktorer eller bakomliggande sjukdomar hos taxar med kraftig anemi.
Hemoglobinvärden från 1272 taxar och 2269 schäfrar analyserade mellan 1994-09-01 och 2007-09-30 användes för att jämföra frekvensen av kraftig anemi mellan tax och schäfer. Proverna identifierades via klinisk kemiska laboratoriets datasystem. Det var signifikant fler taxar som hade kraftig anemi jämfört med schäfer (p<0,001 med G-test).
Journaler från femton taxar med kraftig anemi (Hb <63,5 g/L eller EVF <19 L/L) ingick i den retrospektiva fallstudien. Journalerna studerades avseende kön, ålder, anamnestiska uppgifter, symptom, laboratoriedata, behandling samt diagnos. Medelåldern på taxarna var 7,5 år. Nio av hundarna var tikar och sex var hanhundar. Femtiotre procent av taxarna hade regenerativ anemi och fyrtiosju procent hade icke regenerativ anemi. Panoramat av sjukdomar eller tillstånd, som givit upphov till kraftig anemi hos de enskilda fallen var mycket brett. De grundorsaker till kraftig anemi som sågs i studien var immunmedierad hemolytisk anemi (3 st), hemolys i samband med ett ormbett, blodförlust i samband med en valpning, kronisk njursvikt, neoplastiska tillstånd som orsakat benmärgssuppression (4 st) samt biverkning efter cytostatikabehandling. I fyra av fallen fanns ingen verifierad diagnos. Fem av hundarna i studien överlevde, en självdog och nio hundar avlivades.
Sammanfattningsvis sågs en tydligt ökad frekvens av taxar med kraftig anemi jämfört med schäfer. Inga specifika riskfaktorer eller bakomliggande sjukdomar hos taxar med kraftig anemi kunde identifieras i denna studie.

Main title:Kraftig anemi hos tax
Authors:Flodmark, Anna
Supervisor:Lilliehöök, Inger
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:77
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:anemi, tax
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8884
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8884
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 11:44
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 11:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics