Home About Browse Search
Svenska


Lektonius, Marie, 2008. Förekomst av Klebsiella pneumoniae i avföring hos mjölkkor : en riskfaktor för mastit?. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
881kB

Abstract

Cows affected by mastitis caused by Klebsiella (K.) pneumoniae often become seriously ill. In some cases herdproblems may occur. Contaminated bedding material is considered to be one of the most common risk factors for klebsiella mastitis. In a recently performed study in USA it was found, however, that more than 80 % of healthy, lactating dairy cows excreted K. pneumoniae in faeces. Such a high degree of excretion of klebsiella bacteria was considered to possibly be a new risk factor for mastitis.

The overall aim of this work was to find more knowledge regarding important risk factors for klebsiella mastitis in Swedish dairy cows. More specifically one aim was to test out a method for analysis of K. pneumoniae in faecal samples from dairy cows, and with the use of this method investigate the presence of K. pneumoniae in faeces from dairy cows in Swedish herds with or without problems due to klebsiella mastitis. To better understand the spread of K. pneumoniae within Swedish dairy herds another aim was to compare isolates of K. pneumoniae from milk samples from clinical cases of mastitis, faecal samples and environmental samples using PFGE.

One hundred faecal samples were collected from one hundred dairy cows on ten farms. Five of these farms had problems with Klebsiella mastitis. The samples were analysed by a method based on a recently developed American method to detect Klebsiella pneumoniae in faeces of dairy cows. MacConkey agar containing ampicillin was used. Confirmation of the diagnosis K. pneumoniae was done using API 20E. Twenty-two milk isolates, five environmental isolates and two faecal isolates from the five farms with mastitis problems were genotyped using PFGE (pulsed-field gel electrophoresis).

One faecal sample from a farm with mastitis problems was positive for K. pneumoniae. Two isolates came from this sample. Among in total twenty-seven isolates (milk, environmental and faecal) thirteen pulsotypes were found, and six of those were found more than once. One pulsotype was found in milk isolates from two farms. On two farms, all samples belonged to the same herd specific pulsotype. On another farm, one environmental isolate had the same pulsotype as a milk isolate. Two other milk isolates from the same farm were of the same pulsotype. The two faecal isolates belonged to the same pulsotype. In the rest of the cases single isolates were found of the remaining pulsotypes.

Faecal shedding of K. pneumoniae does not seem to be an important risk factor for klebsiella mastitis in Swedish dairy cows. The PFGE results showed large diversity among milk isolates, but that farm outbreaks of klebsiella mastitis caused by the same klebsiella strain can occur.

,

Kor som drabbas av mastit orsakad av Klebsiella (K.) pneumoniae blir ofta
allvarligt sjuka. I vissa fall kan besättningsproblem uppstå. Kontaminerat
strömaterial anses som en av de vanligaste riskfaktorerna för klebsiellamastit. I en
nyligen genomförd studie i USA fann man dock att mer än 80 % av friska,
lakterande kor utsöndrade K. pneumoniae i avföringen. Utsöndring av
klebsiellabakterier i sådan grad ansågs kunna vara en ny riskfaktor för mastit.
Det övergripande syftet med detta arbete var att försöka få större klarhet över
betydelsefulla riskfaktorer för klebsiellamastit hos svenska mjölkkor. Mer
specifikt var ett syfte att sätta upp en metod för analys av K. pneumoniae i
avföring från mjölkkor och att med hjälp av denna metod undersöka förekomsten
av K. pneumoniae i avföring från mjölkkor i svenska besättningar med eller utan
problem med klebsiellamastit. För att bättre förstå spridningen av K. pneumoniae i
svenska mjölkkobesättningar var ett annat syfte att med hjälp av PFGE jämföra
isolat av K. pneumoniae från mjölkprov från kliniska mastiter, avföringsprov samt
miljöprover.
Etthundra avföringsprover togs från hundra lakterande kor på tio gårdar. Fem av
dessa gårdar hade klebsiellamastitproblem. Proverna analyserades med hjälp av en
metod som baserades på en nyligen framtagen amerikansk metod för att detektera
klebsiellabakterier i avföringen från mjölkkor. MacConkey-agar innehållande
ampicillin användes. Verifiering av diagnosen K. pneumoniae gjordes med API
20E. Tjugotvå mjölkisolat, fem miljöisolat och två avföringsisolat från de fem
problemgårdarna genotypades med PFGE (pulsfält gel elektrofores).
Ett avföringsprov från en gård med mastitproblem var positivt för K. pneumoniae.
Från provet odlades två isolat fram. Bland de totalt tjugosju isolaten (mjölk-,
miljö- och avföringsprover) återfanns tretton olika pulsotyper och sex av dessa
återfanns mer än en gång. En pulsotyp återfanns i mjölkisolat från två gårdar. På
två gårdar tillhörde alla mjölkisolat en gårdsspecifik pulsotyp. På en annan gård
hade ett miljöisolat samma pulsotyp som ett mjölkisolat. Två andra mjölkisolat
från samma gård visades vara av samma pulsotyp. De två avföringsisolaten
tillhörde en och samma pulsotyp. Denna pulostyp återfanns inte bland
mjölkisolaten på den gården. I övriga fall återfanns enstaka isolat av resterande
pulsotyper.
Utsöndring av K. pneumoniae via avföringen verkar inte vara en stor riskfaktor
för utvecklandet av klebsiellamastit hos svenska mjölkkor. PFGE-resultaten
visade att det fanns stor diversitet bland mjölkisolaten men att besättningsutbrott
av klebsiellamastit orsakad av samma klebsiellastam kan ske.

Main title:Förekomst av Klebsiella pneumoniae i avföring hos mjölkkor
Subtitle:en riskfaktor för mastit?
Authors:Lektonius, Marie
Supervisor:Persson Waller, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:3
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:klebsiella, mastit, avföring, PFGE, riskfaktor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8887
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8887
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 11:53
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 11:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics