Home About Browse Search
Svenska


Johansson Kreuger, Sanna, 2008. Dräktighetsdiabetes hos hund. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
368kB

Abstract

This article presents a retrospective case study combined with a review of the current literature concerning canine gestational diabetes. A total of 14 cases have been collected from six different clinics in Sweden. There are few previously published reports on canine gestational diabetes.

Gestational diabetes is a disease that rarely occurs in pregnant bitches. The condition is due to the rise of progesterone that occurs during the estrus cycle. The progesterone causes an increase of mammary-derived growth hormone. Together growth hormone and progesterone cause insulin resistance. The insulin resistance, most likely in combination with genetic factors, causes gestational diabetes.

The study shows that gestational diabetes has an earlier onset than other forms of diabetes (median age 6 years compared to 9 years). The breeds seen in this study were mostly breeds that have previously been reported to have a predisposition for diabetes. All dogs affected had an onset of the disease no earlier than week four of the pregnancy, which is also after when progesterone is presumed to have reached its maximum concentration. A genetic factor, influencing which dogs are affected and not, needs to be further investigated as several dogs in the study were reported to have relatives with diabetes.

Seven of the fourteen dogs went into remission after treatment. The chance of remission seems to increase with an early diagnosis, a younger dog and immediate treatment with termination of the pregnancy.

,

Detta arbete är en retrospektiv fallstudie av journaler från 14 hundar som drabbats av dräktighetsdiabetes. Journalerna har samlats in från sex olika kliniker i Sverige. Fallstudien har kompletterats med en litteraturstudie.
Dräktighetsdiabetes är en ovanlig sjukdom som drabbar vissa dräktiga tikar. Koncentrationen i blodet av progesteron ökar under dräktigheten. Progesteron kan i sin tur orsaka en ökning av den juverrelaterade tillväxthormonkoncentrationen i blodet. Både tillväxthormon och progesteron ger insulinresistens vilket kan leda till att en diabetes utvecklas, troligen i kombination med genetiska faktorer.
I studien sågs att dräktighetsdiabetes drabbar hundar vid en yngre ålder än hundar som drabbats av andra former av diabetes (median 6 år jämfört med 9 år). Hundarna var framför allt av raser som tidigare beskrivits som predisponerade för diabetes med en övervikt av rasen jämthund. Hundarna drabbades samtliga tidigast i vecka fyra av dräktigheten vilket korrelerar med när hundarnas progesteronkoncentrationer anses nå maximala nivåer. Då flera av hundarna i studien rapporterades ha släktingar som drabbats av diabetes bör en eventuell genetisk komponent i sjukdomen utredas vidare.
Av de 14 hundarna i studien gick sju i remission efter behandling. Det sågs att chansen för att hunden ska gå remission verkar öka om tiken diagnostiseras tidigt efter symtomdebut, om hon fått diagnosen vid ung ålder och om hon behandlas snabbt med avbrytande av dräktigheten.

Main title:Dräktighetsdiabetes hos hund
Authors:Johansson Kreuger, Sanna
Supervisor:Hedhammar, Åke
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:9
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:diabetes, dräktighet, hund, progesteron
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8888
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8888
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 12:15
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 12:15

Repository Staff Only: item control page