Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Caroline, 2007. Malassezia otit hos hund : utvärdering av lokal behandling med betametason, ekonazol respektive ättiks- och borsyrelösning. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
101kB

Abstract

Malassezia otitis in dogs is a common cause of visit to a veterinary service. In otitis externa due to Malassezia overgrowth the dog has a higher number of yeast organisms and/or a local inflammatory response to the micro organism. Common clinical signs include pruritus, erythema, swelling and increased exudate production. Clinical symptoms and results from cytology of ear swabs from the ear canal is the mainstay for diagnosis. Any underlying condition has to be identified and corrected to avoid relapse.

The treatment options for infective otitis externa are based upon topical administration of eardrops containing antibiotics, steroids and antifungals. For the time being there is no registered preparation available in Sweden for the treatment of a Malassezia otitis with no bacterial component. All otic preparation for topical use also contains antibiotics.

The aim of this randomly and prospective study was to evaluate and compare three different treatment protocols in the treatment of canine Malassezia otitis externa. The three treatment options chosen were betametasone (Betnovat), ekonazole (Pevaryl) and acetic-boric acid combination (MalAsetic Otic). All these topical treatments are widely used in Swedish small animal veterinary practice, but to date no study has been published comparing the efficacy of these treatment regimens.

30 dogs were included in the study of which 10 were registered as drop outs. The veterinary graded clinical signs at inclusion and at follow up after 14 days by the use of a clinical scoring system for pruritus, erythema, swelling and amount of exudate. Cytological evaluation was performed at inclusion and at follow up. Cytology at follow up was evaluated blinded to the investigator. The results were calculated in 20 dogs of which 7 were treated with Betnovat, 7 with Pevaryl and 6 with MalAetic Otic. There was a significant difference between Pevaryl compared to Betnovat and MalAsetic Otic. Completely healthy dogs (clinical and cytological cure) after treatment were 86 % for Betnovat, 67% for MalAsetic Otic and 14 % for Pevaryl. The clinical signs at inclusion were more severe in the Pevaryl group as compared to the others, especially with respect to swelling, and this could possibly bias the outcome. No side effect could be noticed in any of the treatment groups.

In summary: This pilot-study shows that topical treatment of Malassezia-associated otitis externa in dogs is effective and safe when using betametasone (Betnovat) and acetic-boric acid combination (MalAsetic Otic). The efficacy of ekonazole (Pevaryl) was significant lower. The statistical power will improve by larger treatment groups and the study will continue, aiming to include 38 dogs in each treatment group.

,

Malassezia otit hos hund är en vanlig orsak till veterinärbesök. Vid en
Malassezia-orsakad otitis externa har hunden en ökad förekomst av
jästsvampsorganismer och/eller en inflammatorisk respons till mikroorganismen i
örat, vilket yttrar sig i form av varierande grad av klåda, rodnad, svullnad och
ökad sekretförekomst. Diagnosen jästsvamp otit ställs med hjälp kliniska symtom
och cytologi av öronsekret. För att undvika recidiv bör även bakomliggande orsak
identifieras och åtgärdas.
De medicinska behandlingsalternativen för en infektiös extern otit består framför
allt av topikal behandling. I Sverige finns för närvarande inte något registrerat
preparat för otiter med enbart jästsvampsinfektion, utan samtliga innehåller även
antibiotika.
Syftet med denna studie var att i en randomiserad, prospektiv studie utvärdera och
jämföra resultat av tre olika lokala behandlingsalternativ för jästsvampassocierad
otitis externa på hund. De tre behandlingsalternativen vi valde var betametason
(Betnovat), ekonazol (Pevaryl), respektive ättiks och borsyrelösning (MalAcetic
Otic). Dessa preparat förekommer frekvent i praxis, men några jämförande studier
finns ej publicerade avseende hur effektiva dessa olika preparat är.
I studien inkluderades 30 hundar varav 10 registrerades som drop outs.
Veterinären bedömde hundens symtom och tog cytologiprov vid inklusion samt
efter 14 dagars behandling. Av de 20 hundar resultaten slutligen beräknades på
behandlades 7 med Betnovat, 7 med Pevaryl och 6 med MalAsetic Otic. En
signifikant skillnad i behandlingsresultat kunde ses mellan Pevaryl respektive
Betnovat och MalAsetic Otic. Antalet hundar som blev helt friska (kliniskt och
mikrobiellt) efter behandling var 86 % för Betnovat, 67 % för MalAsetic Otic men
enbart 14 % för Pevaryl. Dock skiljde sig symtomen åt innan behandling då
hundarna i Pevarylgruppen visade mer höggradiga kliniska symtom vid inklusion,
vilket kan vara en bidragande orsak till preparatets dåliga behandlingsresultat.
Inga biverkningar noterades i någon av behandlingsgrupperna.
Sammanfattningsvis: Denna pilotstudie visar att topikal behandling av Malassezia
pachydermatis-associerad otitis externa är effektiv och säker vid behandling med
betametason (Betnovat) respektive ättiks och borsyrelösning (MalAcetic Otic).
Effekten av ekonazol (Pevaryl) var signifikant sämre. För att komma fram till
statistiskt säkrare resultat kommer studien att fortgå och avser att inkludera minst
38 hundar per behandlingsgrupp.

Main title:Malassezia otit hos hund
Subtitle:utvärdering av lokal behandling med betametason, ekonazol respektive ättiks- och borsyrelösning
Authors:Eriksson, Caroline
Supervisor:Bergvall, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:62
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:malassezia, otitis, hund, behandling, betametason, ekonazol, acetic-boric acid
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8895
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8895
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 12:57
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 12:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics